Opnieuw rechtszaak vanwege ziekmakende PIP-implantaten

In 2010 werd bekend dat de Franse producent Poly Implant Protheses (PIP) fraudeerde met borstimplantaten die tot ernstige klachten leidden bij patiënten. Opnieuw heeft een benadeelde vrouw uit Kerkrade een procedure aangespannen wegens schade door lekkende PIP-implantaten. Hoe zat het ook al weer met PIP? En wat zijn de feiten waarop deze nieuwe rechtszaak gebaseerd is? Dat lees je hier.

Door Jolein Rijkers

In 2010 werd bekend dat de Franse producent Poly Implant Protheses (PIP) bij het produceren van borstimplantaten gebruik heeft gemaakt van een siliconengel die enkel voor industriële processen en niet voor medisch gebruik geschikt is. Op dat moment waren deze borstimplantaten echter al bij vele tienduizenden vrouwen geplaatst, waaronder ongeveer 1.600 vrouwen in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat de implantaten een 2x zo grote kans hebben om te scheuren dan andere borstimplantaten. Bovendien is er bij deze implantaten een verhoogde kans op ‘zweten’, waarbij er siliconendeeltjes loslaten en in het lichaam belanden, terwijl de implantaat nog volledig intact is.

De rechtbank Amsterdam heeft op 20 januari 2016 geoordeeld dat zorgaanbieders, die gebruik hebben gemaakt van PIP-implantaten bij borstoperaties, niet aansprakelijk zijn voor de schade die patiënten hebben geleden. Daarnaast hoeven zij de kosten voor hersteloperaties niet te vergoeden aan de zorgverzekeraars. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een tekortkoming in de zin van artikel 6:74 juncto artikel 6:77 van het Burgerlijk Wetboek. Dit omdat het niet redelijk is de door de ongeschikte implantaten ontstane tekortkoming toe te rekenen aan de betrokken zorgaanbieders. Die mochten er namelijk vanuit gaan dat de implantaten voldeden aan de vereisten, dit omdat zij voorzien waren van een CE-keurmerk. Toen de PIP-implantaten in de periode 1998-2010 op de markt werden gebracht, waren deze namelijk wel degelijk voorzien van een dergelijk keurmerk. Pas later ontdekte de Franse inspectiedienst bij een controle dat PIP bleek te frauderen.

Zoals gezegd zal er opnieuw een procedure plaats gaan vinden vanwege schade door lekkende PIP-implantaten. Candy Theunissen (31) uit Kerkrade start samen met haar advocaat een rechtszaak tegen het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Ze wil schadevergoeding omdat het ziekenhuis in 2003 de implantaten van PIP gebruikte bij haar borstvergroting, met als gevolg dat ze jarenlang ernstig ziek is geweest. Het begon met darmklachten en naar verloop van tijd kon ze helemaal niet meer bewegen. Hierdoor heeft ze drie jaar in het ziekenhuis gelegen. Uiteindelijk heeft haar specialist vastgesteld dat dit door de siliconen komt, het zogeheten ASIA-syndroom. Theunissen stelt dat zij enorme fysieke en psychische schade heeft opgelopen en eist van het ziekenhuis een schadevergoeding van 800.000 euro.