Opgelet: frauduleuze webshops!

Uit cijfers van de politie blijkt dat oplichters steeds vaker webshops met buitenlandse banken gebruiken om mensen op te lichten. Het gaat dan om aankoopfraude; men bestelt iets maar krijgt dit nooit geleverd. De pakkans is klein, doordat het gaat om een buitenlandse geldstroom.

De geldstroom van aankoopfraude is veelal buitenlands, waardoor het lastig is om deze te volgen. Hier is een rechtshulpverzoek voor nodig, wat veel tijd kost. Dit leidt ertoe dat de pakkans van de criminelen klein is. Per slachtoffer verdienen fraudeurs zo’n 350 euro.

Betrouwbaarheid webshop

Met het zicht naar Black Friday en de feestdagen neemt het aantal frauduleuze websites toe. Daarom zijn de politie, Consumentenbond en de Autoriteit Consument & Markt een campagne begonnen om mensen bewust te maken waar ze op moeten letten bij online aankopen. Het is namelijk niet altijd in één oogopslag te zien of een website betrouwbaar is. Ook websites die gebruik maken van IDEAL en er professioneel uitzien kunnen frauduleus zijn.

De wet

Artikel 326e van het wetboek van strafrecht gaat over de beroepsmatige online handelsfraude. Het artikel luidt: “Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of verlenen van diensten tegen betaling met het oogmerk om zonder volledige levering zich of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie”. Dus in artikel 326d Sr wordt straf bedreigd tegen degene die, met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, enige bedrieglijke handeling pleegt tot misleiding, om zo een ander (een ondernemer) te bewegen tot het doen van een betaling.