Opheffing briefgeheim voor verdachte postpakketten

Het Openbaar Ministerie wil het briefgeheim opheffen voor verdachte pakketjes die mogelijk drugs of andere illegale goederen, zoals bepaald vuurwerk, bevatten. Het briefgeheim maakt het openen van de pakketjes en de opsporing van de daders momenteel lastig en tijdrovend.

Door Gracièla van Duinkerken

Tijdrovend, omdat om een verdacht postpakket te openen momenteel namelijk eerst toestemming nodig is van de rechter-commissaris. Vervolgens mag het pakket alleen onder toezicht van een officier van justitie geopend worden. De opsporing van daders zou hierdoor bemoeilijkt worden, doordat de politie pas veel later een onderzoek kan starten naar de verzender van het poststuk. Tegen de tijd dat een onderzoek gestart wordt, zijn de beelden waarop te zien is dat verdachten pakketjes versturen vaak al gewist.

Steekproefsgewijs pakketten controleren

De afgelopen jaren deed de politie al steekproefsgewijs onderzoek naar verdachte pakketten. De steekproeven waren niet willekeurig, maar op basis van signalen die de politie kreeg. Bij de controles vonden zij tweehonderdduizend xtc-pillen, tientallen kilo’s MDMA en amfetamine en enkele kilo’s cocaïne en heroïne. Omdat de steekproeven worden gehouden op basis van signalen van de politie, worden heel veel pakketten helemaal niet gecontroleerd.

Opheffing van het briefgeheim zou alleen gelden voor postpakketten die door PostNL verstuurd worden. Alleen de postpakketten via PostNL vallen onder het briefgeheim, omdat PostNL van oudsher een postbedrijf is en daardoor onder de Postwet valt. Andere aanbieders vervoeren slechts pakketten en geen brieven, en vallen daardoor niet onder de Postwet. Het OM wilt het briefgeheim het briefgeheim alleen opheffen op pakketten en niet op brieven. Pakketten zouden minder vaak privacygevoelige informatie bevatten dan brieven.

Wenselijk?

Barbara van Unnik stelt in Nieuwsuur dat het opsporen van daders belangrijker is dan de privacy van de ontvanger of verzender. Wisselende reacties volgen. Zo vindt Chris van Dam (CDA) dat er brieven inderdaad betere bescherming verdienen dan pakketjes en vindt het de moeite waard om te bekijken of afschaffing van het briefgeheim het werk voor de politie en het OM makkelijker maakt. Kathalijne Buitenweg van Groenlinks vindt ook dat de opsporing van criminele activiteiten belangrijk is, maar vindt het terzijde schuiven van het briefgeheim te ver gaan.