Onverzekerden krijgen betere toegang tot medische zorg

Kwetsbare mensen zonder zorgverzekering hebben sinds deze maand recht op noodzakelijke medische zorg, ook als die niet spoedeisend is. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft daarmee gehoor gegeven aan een noodoproep van de organisatie Straatdokters Nederland eind vorig jaar. Die gaf aan dat onverzekerden, vaak (jonge) dak- en thuislozen en verwarde personen, op hun zwakste momenten lang moeten wachten of zelfs helemaal geen zorg krijgen. 

Door Kirsten Rolloos

Het kabinet trekt 4,8 miljoen euro uit om zo’n 6.250 onverzekerden toegang te bieden tot alle vormen van zorg. Hulpverleners kunnen voortaan een beroep doen op een subsidieregeling bij het CAK, een instelling die zorgaanbieders betaalt voor geleverde zorg. Zo’n subsidieregeling voor kwetsbare onverzekerden bestond al sinds 2017 met betrekking tot spoedeisende medische zorg. De nieuwe regeling is dus ruimer, en zorgt ervoor dat ook niet-spoedeisende hulp aan onverzekerden kan worden gedeclareerd.

Meer gezondheidsproblemen

De regeling is bedoeld voor onverzekerden, voornamelijk zwerfjongeren, dak- en thuislozen en verwarde personen, die de overheid niet verplicht kan laten verzekeren omdat zij vaak geen vast adres hebben. Voorheen was het voor zorgverleners lastig om uit te zoeken hoe en of deze mensen verzekerd waren, en wie er voor de zorg ging betalen. Niet-urgente behandelingen voor deze onverzekerden werden als gevolg daarvan vaak uit- of afgesteld. Volgens Straatdokters Nederland namen de gezondheidsproblemen onder deze groep toe. Staatssecretaris Blokhuis is van mening dat in een welvarend land als Nederland het niet zo kan zijn dat we mensen zo in de kou laten staan op hun zwakste momenten. Hij hoopt dat de nieuwe subsidieregeling voor duidelijkheid zorgt, zodat onverzekerden direct hulp kunnen krijgen.

De oude subsidieregeling die onverzekerden toegang gaf tot spoedeisende medische zorg was niet heel bekend. Om de nieuwe regeling onder de aandacht te brengen gaat een groep voorlichters speciaal op pad om zorgverleners bij te praten. Ook staat er informatie omtrent de regeling op de website van het CAK en zijn er brieven gestuurd naar alle Nederlandse zorgaanbieders. De nieuwe regeling gaat direct in en geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018.