Ontslag op staande voet wegens diefstal armband

Een caissière van de supermarkt Jumbo is op staande voet ontslagen wegens diefstal van een verloren armband van een klant. De rechter heeft dit ontslag in stand gelaten. Ook moet de caissière schadevergoeding betalen aan de supermarkt.

Door Özge Tatar

Een medewerkster van de Jumbo is op staande voet ontslagen voor het wegnemen van een verloren armband. De medewerkster kwam in 2000 in dienst als caissière van de supermarkt. Het betrof een Buddha to Buddha-armband die in de supermarkt werd gevonden en aan de caissière werd afgegeven. De armband bleek vervolgens niet meer op de plek te liggen waarin de caissière deze had opgeborgen. De supermarkt schakelde een bedrijfsrechercheur in voor onderzoek, waarbij een gesprek plaatsvond met de caissière en tevens de camerabeelden werden bekeken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het niet anders kan zijn geweest dat de caissière de armband heeft meegenomen. Dit leidde uiteindelijk tot het ontslag van de caissière. Daarbij werd de schade – bestaande uit de waarde van de armband, de kosten van het onderzoek en het bedrag van een bos bloemen als goedmakertje voor de klant – op de caissière verhaald. De caissière was het hier echter niet mee eens en stapte naar de rechter.

Bij de rechter verzocht de caissière het ontslag op staande voet te vernietigen en betaling van het achterstallige loon. Het ontslag zou volgens de caissière niet onverwijld zijn gegeven. Ook zou het ontslag inhoudelijk gezien onjuist zijn, omdat niet uit de camerabeelden blijkt dat de armband door de caissière zou zijn weggenomen.

Ontslag blijft in stand recht

Volgens de rechter heeft de supermarkt voldoende voortvarend gehandeld om van een onverwijld gegeven ontslag te kunnen spreken. De rechter stelt vast dat de caissière de armband heeft weggenomen en daarmee wordt de supermarkt in het gelijk gesteld. Naar het oordeel van de rechter vormt de diefstal van de armband een zodanige ernstige gedraging dat er sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW.

Aangezien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen heeft de caissière in beginsel geen recht op een transitievergoeding. Dit is anders wanneer het niet toekennen van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij kan worden gedacht aan het geval waarin iemand een relatief kleine misstap begaat na een lang dienstverband. In dit geval wordt echter niet gesproken van een relatief kleine misstap. De caissière moet dus opdraaien voor de schade. Gezien alle kosten eerder van het loon werden afgetrokken, hoeft de caissière niets meer te betalen aan de supermarkt.

Recht op schadevergoeding

Tot slot is de caissière een (gefixeerde) schadevergoeding van ruim 2000 euro verschuldigd aan de supermarkt. Dit nu de caissière op staande voet is ontslagen en zij door opzet of schuld aan de supermarkt een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen op grond van artikel 7:677 lid 2 BW.