Ontslag in een notendop

Wat zijn geldige redenen voor ontslag? Welke ontslagzaken komen terug in de collegebanken? En welke wetsartikelen zijn van belang op het tentamen? Hieronder een overzicht.

Ontslag kent verschillende vormen, waaronder het ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds goedvinden en ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Hiervoor gelden verschillende opzegtermijnen en wordt gebruikgemaakt van diverse termen. Zo wordt bij een vaststellingsovereenkomst regelmatig gesproken over een ‘fictieve opzegtermijn’ (de termijn die het UWV in acht neemt bij het bepalen van de ingangsdatum van een WW-uitkering), terwijl daar bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet geen sprake van is.

Meer over de verschillende vormen van ontslag en welke stappen daarbij komen kijken, de rechten en plichten van werkgever en -nemer en de vergoedingen bij ontslag vind je hier.

Jurisprudentie omtrent ontslag

Op onze site hebben we diverse arresten over ontslag uitgewerkt. Enkele daarvan zijn:

Ook in diverse nieuwsberichten staat ontslag centraal, interessant is om de bijbehorende arresten (links in de artikelen) eens door te nemen. Zo worden ambtenaren vanaf 2020 ontslagen via de kantonrechter, leidde een dodelijke straatrace niet het ontslag van een betrokken piloot en volgde ontslag op staande voet voor een caissière van de Kruidvat die zichzelf insmeerde met gratis crème.

Ontslag op het tentamen

Voor het tentamen is het van belang om in ieder geval een negental artikelen aan te strepen. De transitievergoeding is terug te vinden in artikel 7:673 BW. Artikelen over het al dan niet schriftelijk instemmen met het ontslag door de werknemer zijn 7:671 lid 1 aanhef BW en 7:669 lid 3 BW. Daarmee samen hangen 7:669 lid 1 en 6:701b lid 2 BW. Meer over de rol van het UWV bij ontslag vind je in de artikelen 7:671a en 7:671b BW. Voor ontslag en ziekte is artikel 7:670 BW van belang en 7:646 BW ziet op het discriminatoir ontslag.

Lees ook: de opvallendste ontslagzaken van 2017.