‘Online rechtszaken moeten na corona nog steeds mogelijk blijven’

Rechtszaken met online verbindingen zijn een kans om de toegang tot de rechter te verbeteren. Het is daarom goed als zittingen op afstand na de coronacrisis ook mogelijk blijven, aldus Robine de Lange, president van de Rechtbank Rotterdam, en Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Door Rose-Marie Mühren

De afgelopen maanden is er vanwege de coronacrisis noodgedwongen geëxperimenteerd met online rechtszaken. Zittingen op afstand waren mogelijk via een tijdelijke wet. Wanneer rechters de mogelijkheid tot videobellen willen behouden, is er een wetswijziging nodig.

De Lange en Naves zien de online behandeling van een zaak als een extra optie. Het komt bijvoorbeeld in familiezaken of zaken waarbij ouderen betrokken zijn wel eens voor dat een van de partijen niet aanwezig kan zijn, omdat reizen lastig is. Iemand inbellen via Skype kan dan uitkomst bieden.

Niet alle zaken lenen zich voor een online afhandeling, zeggen De Lange en Naves. Een online behandeling mag geen afbreuk doen aan de zorgvuldigheid van de behandeling van de zaak. Ook is het belangrijk dat verdachten voldoende gezien en gehoord worden door de rechter en er niet een te grote afstand ontstaat tussen rechtzoekenden en de rechter.