Omgevingsverordening Zeeland beschikbaar in nieuw digitaal stelsel Omgevingswet

Naast de Omgevingsvisie heeft de provincie Zeeland als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet nu ook de Omgevingsverordening ter inzage gelegd. Zeeland is bovendien de eerste provincie die de Omgevingsverordening ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ter beschikking stelt.

Door Bo Geurts

In een Omgevingsverordening staan alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn deze via het DSO terug te vinden in het Omgevingsloket. Op deze manier kan de initiatiefnemer gemakkelijk de regels die gelden voor zijn omgeving terugvinden.

Door de Omgevingsverordening van de provincie Zeeland via het DSO in het Omgevingsloket te publiceren is het document voor burgers en bedrijven doorzoekbaar op thema’s, hoofdlijnen en locaties. Het vormt dan ook een mooie stap richting de implementatie van de Omgevingswet. Daarom is de volgende stap het publiceren van de Omgevingsvisie van de provincie Zeeland in het Omgevingsloket. In de Omgevingsvisie worden alle fysieke beleidsdoelen voor de omgeving opgenomen.

DSO en Omgevingsloket

Overheden en uitvoeringsorganisaties oefenen al een tijd met het DSO als voorbereiding op de Omgevingswet. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, wat naar verwachting op 1 juli 2022 is, moet elke gemeente namelijk zijn aangesloten op het DSO. Het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van geldende regels per locatie zal dan plaatsvinden via het nieuwe Omgevingsloket dat onderdeel is van het DSO. Dit is vanaf de inwerkingtreding niet meer mogelijk via het Omgevingsloket Online (OLO) en het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Omgevingsdocumenten

Binnen het DSO worden omgevingsdocumenten ontsloten. Hierbij moet worden gedacht aan de AMvB’s onder de Omgevingswet (Bkl, Bbl, Bal, Omgevingsbesluit), ministeriĆ«le regelingen, omgevingsvisies, programma’s, decentrale regels (omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen) en projectbesluiten. Hierdoor kan een initiatiefnemer checken welke algemene rijksregels en rijksvergunningsplichten op hem van toepassing zijn, kan een melding of vergunningaanvraag worden gedaan en kan informatie worden geraadpleegd om te beoordelen of het mogelijk is een omgevingsvergunning te verlenen.