OM bepaalt: katholieke kerk is geen criminele organisatie

Het OM heeft onlangs bepaald dat de Katholieke Kerk geen criminele organisatie is die het oogmerk heeft om justitie en politie te belemmeren het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk te onderzoeken of te vervolgen. Het OM zal daarom ook geen strafrechtelijke vervolging instellen tegen de Katholieke Kerk. Dit heeft het OM besloten naar aanleiding van een aangifte gedaan door advocaat Jan Boone.

Door Gracièla van Duinkerken

Volgens de advocaat is de Katholieke Kerk een criminele organisatie die als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen. De advocaat wilde niet alleen de kerk vervolgen, maar ook de paus naar Nederland laten komen om hem in Nederland te laten vervolgen. In de Telegraaf verklaarde Jan Boone: “Ik zie de kerk als een crimineel netwerk waarin bewezen misstanden, kindermisbruik, worden verzwegen. De paus is de baas van het netwerk en de bisschoppen zijn de leden. Het is strafbaar om een misdrijf dat je had kunnen voorkomen of kon helpen oplossen te verzwijgen. De paus heeft toegegeven dat hij wist van het grootschalige misbruik. Daarmee is hij strafbaar.”

Jan Boone heeft in 2012 al geprobeerd om de Katholieke Kerk als criminele organisatie aan te merken. Toen kreeg hij echter te horen dat hij niet ontvankelijk was, omdat de advocaat zelf nooit was misbruikt en als niet-slachtoffer ook geen rol had in een eventuele zaak. De advocaat is daaropvolgend gaan zoeken naar een slachtoffer namens wie hij de zaak zou mogen doen.

In november 2018 verklaarde hij een slachtoffer gevonden te hebben namens wie hij de zaak zou mogen doen en in januari van dit jaar heeft Jan Boone aangifte gedaan tegen de paus, de bisschoppen en de Katholieke Kerk.

Reactie OM

Volgens het OM is de Katholieke Kerk echter geen criminele organisatie. Het OM constateert op basis van de interne kerkelijke regels en wetten dat de Kerk een stelsel heeft ontwikkeld dat gericht was op het strikt vertrouwelijk afdoen van seksueel misbruik van minderjarigen. Zo zijn er instructies die geestelijken verplichten verdenkingen van misbruik vertrouwelijk te houden en intern af te doen. Echter, volgens het OM is deze handelswijze, waarbij terughoudend wordt gehandeld omtrent het inschakelen van politie en justitie, wat anders dan het oogmerk hebben op tegenwerking van politie en justitie.

Artikel 12 Sv- procedure

Jan Boone is het uiteraard niet eens met deze beslissing en vindt dat het OM zijn ogen sluit voor het feit dat er belemmerd is om aangifte te doen na seksueel misbruik van kinderen en dat dit een kwalijk feit is. Als reactie op het besluit van het OM zegt Boone dan ook een zogenoemde artikel 12-procedure te starten. Hiermee zal hij alsnog vervolging van de Katholieke Kerk afdwingen.