Nu ook in Nederland boetes in strijd tegen coronavirus

Bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden, kapperszaken moeten sluiten en houd je je niet aan de regels, dan kun je een boete verwachten. Hoewel nog geen sprake is van een complete lock-down, scherpt het kabinet beetje bij beetje de regels aan, zo bleek tijdens de persconferentie op maandag 23 maart.

Het kabinet gaat strenger toezien op het naleven van maatregelen tegen het coronavirus. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om op te treden als de veiligheid en gezondheid van burgers in gevaar komt. Zo mogen zij beslissen om specifieke locaties te sluiten, zoals parken, stranden en campings.

Evenementen en bijeenkomsten komen tot 1 juni te vervallen. De grens waarbij tot honderd personen nog een samenkomst mag plaatsvinden, geldt niet meer. Een pittige maatregel, maar volgens het kabinet noodzakelijk om rust en duidelijkheid te creëren voor onder meer bezoekers en organisaties van bijvoorbeeld evenementen als Koningsdag en 5 mei. Uitzondering op de regel zijn markten, omdat zij een essentieel onderdeel kunnen uitmaken door hun rol in de voedselketen. Hiervoor moeten marktmeesters aparte afspraken maken.

Kapperszaken, schoonheidssalons en nagelstudio’s moeten hun deuren in ieder geval tot 6 april sluiten, zij vallen onder de zogenaamde ‘contactberoepen’.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nog bezig met een rapport over scholen. Rond 6 april moet meer duidelijkheid zijn over al dan niet weer les krijgen op school.

‘Gebruik je verstand’

Er wordt met name opgeroepen om de anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren en je gezond verstand te gebruiken. ‘Je leeft niet alleen voor jezelf,’ aldus Rutte.

In het kort:

  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Was regelmatig je handen.
  • Ga in je eentje boodschappen doen.
  • Maximaal drie man visite over de vloer.
  • Heeft één persoon koorts, dan blijft het hele gezin thuis.

Boetes

Tijdens de persconferentie werd ook de invoering van boetes besproken. Houden particulieren geen anderhalve meter afstand of vormen ze groepen van meer dan drie of meer personen die geen huishouden vormen, dan kan een boete tot vierhonderd euro volgen. Houden winkels zich niet aan de regels, zoals een duidelijk deurbeleid, dan kan een boete tot vierduizend euro worden opgelegd.

De aangescherpte regels gelden per direct.