Notaris uit ambt gezet na dertien jaar bezig te zijn met erfenis

Een notaris uit het ressort Den Bosch is onlangs uit zijn ambt gezet door de kamer voor het notariaat. De reden? Hij was al ruim dertien jaar bezig met de afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap. Nadat hij een basale boedelbeschrijving vol met fouten had ingediend, was de maat vol. 

Door Jessie van Meerkerk

De notaris is al sinds medio 2007 betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap van een 77-jarige erflaatster. Het betreft een vrij eenvoudige nalatenschap zonder noemenswaardige schulden. Desondanks was de notaris in kwestie al dertien jaar bezig met de afwikkeling. In de tussentijd zijn meerdere erfgenamen overleden en zijn er al twee gegronde tuchtklachten ingediend tegen de betreffende notaris. Op de urenstaat van de notaris staan inmiddels 350 gewerkte uren. Dit komt neer op een verschuldigd bedrag van ruim 62.000 euro voor de cliënten.

Pas dertien jaar na het overlijden van de erflaatster heeft de notaris concrete informatie verstrekt over de omvang en samenstelling van de nalatenschap in een zogeheten boedelbeschrijving. De kamer voor het notariaat vindt deze boedelbeschrijving echter een ‘blamage’, gezien de hoeveelheid fouten en inconsequenties. Volgens de kamer heeft de notaris door zijn slordige en trage afhandeling het vertrouwen in het notariaat zeer geschaad. De kamer vindt dit zeer ernstig en ziet geen kans op enige verbetering in het werk van de notaris. Er rest dan ook niets anders dan hem uit zijn ambt te ontzetten. Zijn kantoormedewerkers zullen dus op zoek moeten gaan naar een opvolger.

Tuchtrecht

Het notariële tuchtrecht ziet op klachten over (kandidaat-)notarissen die zich niet conform de beroepsregels hebben gedragen. Eenieder die er belang bij heeft kan een klaagschrift indienen bij een tuchtrechter. De tuchtrechters zijn samengebracht in zogeheten kamers voor het notariaat. Deze zijn verspreid over de vier ressorten: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en Den Bosch. Zodra de tuchtrechters van mening zijn dat een klacht gegrond is, kunnen zij een tuchtmaatregel opleggen. Deze maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot een schorsing of zelfs een ontzetting uit het ambt.

Een ontzetting uit het notarisambt komt maar zelden voor. Het wordt dan ook enkel ingezet in zaken waar zeer ernstige beroepsfouten zijn gemaakt. Zo ook een notaris die enkele jaren geleden uit zijn ambt was gezet wegens het vervalsen van bankafschriften en het onttrekken van gelden van zijn derdengeldenrekening. Opvallend genoeg werkte deze notaris samen met (kandidaat-)notarissen die eerder ook al uit hun ambt waren gezet.