Noodtoestand Frankrijk

Als gevolg van de terreuraanslagen in Parijs en de aanhoudende dreiging van terreur in verschillende landen in Europa en de Verenigde Staten, heeft de Franse president Hollande besloten de ‘Noodtoestand’ uit te roepen. Ook wel ‘Staat van beleg’ genoemd. Waarom is de noodtoestand uitgeroepen? En wat betekent dit voor de inwoners van Frankrijk.

Door Bram de Jong

Het uitroepen van de noodtoestand is een zwaar middel om terreur of terreurdreiging te beëindigen. Wanneer de noodtoestand is uitgeroepen, kan de overheid snel en daadkrachtig optreden. Dit komt doordat wetten en parlementaire regels tijdelijk buiten werking worden gesteld. Het buitenwerking stellen van wetten is een ingrijpende gebeurtenis en komt niet vaak voor. Met de noodtoestand wordt een inbreuk gemaakt op de vrijheden van de bevolking. Burgerlijke vrijheden worden tijdelijk opgeschort.

Net als na de aanslagen van 11 september in 2001, is de keuze om bepaalde vrijheden te beperken – om erger leed te voorkomen – te begrijpen. Zo werd in de Verenigde Staten na de aanslagen op de Twin Towers de ‘Patriot Act’ aangenomen. Met de Patriot Act werd met name een grote inbreuk gemaakt op de privacy van de bevolking. Op deze inbreuk kwam later echter veel kritiek.

Inmiddels heeft Hollande besloten de noodtoestand uit te roepen voor tenminste drie maanden. Dit betekent dat er gedurende die periode veel politie en militairen op straat te zien zullen zijn. Daarnaast zal er intensief (strafrechtelijk) onderzoek worden verricht om terroristen op te sporen en zo mogelijk te vervolgen en andere aanslagen te voorkomen.

Na de heftige gebeurtenissen in de hoofdstad van Frankrijk, de dreiging in Hannover rond de vriendschappelijke wedstrijd tussen Duitsland en Nederland en de onrust elders in de wereld, staat iedereen op scherp in Europa. Snel en daadkrachtig optreden van de Franse overheid is in deze situatie voorstelbaar noodzakelijk om de ‘peace for Paris’ weder te laten keren.