Noodkreet van nabestaanden om politiedossier te mogen inzien

Een groep nabestaanden van overleden Nederlanders heeft middels een brief aan de Tweede Kamer een noodkreet geschreven. Zij willen dat er de mogelijkheid komt om het onderzoeksdossier van de politie in te zien. Dit kan aan de orde zijn als er twijfels zijn over de doodsoorzaak van een familielid.

Door Julia Verschoor

De nabestaanden willen graag deze mogelijkheid krijgen zodat zij het onderzoeksrapport aan onafhankelijke onderzoekers kunnen geven, zodat er aanvullend onderzoek mogelijk is. Een van de aanleidingen voor de noodkreet was de zaak van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen. De dood van het meisje werd tot grote frustratie van vader lange tijd als een ongeluk gezien, maar nadat er alsnog een onderzoek door externe deskundigen plaatsvond, bleek dat zij mogelijk eerst gewurgd is en daarna van de flat is gegooid. Haar moeder zit al maanden in hechtenis en wordt gezien als de verdachte. De strafzaak loopt nog.

Toenmalig minister van Justitie Ard van der Steur liet weten dat hij er niets voor voelde om nabestaanden een kopie van het onderzoeksrapport te laten verkrijgen. Hij vond dat de privacy van getuigen en verdachten geschaad zou kunnen worden. Daarnaast stelt hij dat nabestaanden al naar de rechter kunnen als zij het niet eens zijn met het onderzoek. Hiermee doelt van der Steur op dat nabestaanden naar het gerechtshof kunnen stappen om vervolging of ander onderzoek af te dwingen.

De nabestaanden vragen nu aan de Tweede Kamer om bij de huidige minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan te dringen de motie alsnog uit te voeren.

Huidig minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus voelt er echter ook niets voor om een kopie van de dossiers aan nabestaanden te verstrekken. Hij zegt hierover: “van terughoudendheid met het verstrekken van stukken zal zeker sprake zijn als deze naar andere personen dan de overledene te herleiden gegevens bevatten. Dan geldt het uitgangspunt: geen verstrekking tenzij.”

Advocaat Sébas Diekstra zegt namens de nabestaanden dat zij vrezen ‘in de kou’ te blijven staan en ‘mogelijke daders vrij rond blijven lopen’. Daarnaast zou een procedure bij het hof niet voldoende zijn. Nabestaanden willen ook juist eigen onderzoek laten verrichten. Daar is volgens Diekstra het dossier voor nodig. Wordt ongetwijfeld vervolgd.