Nieuwe wet en regelgeving juli 2024

Vanaf juli gelden er in Nederland een aantal nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels, waaronder een verhoging van het minimumloon en de verplichting tot het afsluiten van een vast huurcontract. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen.

Verhoging minimumloon

Elk half jaar is er een reguliere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML), dat gebaseerd wordt op de stijging van de cao-lonen. Per 1 juli zal het minimumloon met 3 procent zal stijgen, wat betekent dat het WML € 13,68 euro bedraagt. Daarbij nam de Tweede Kamer net voor de verkiezingen van vorig jaar een motie aan, om bovenop de halfjaarlijkse indexatie een verhoging van 1,2 procent door te voeren. Deze verhoging werd echter begin april door de Eerste Kamer verworpen. “De verhoging van het minimumloon is de laatste jaren al fors geweest [en] per 1 juli komt er nog eens drie procent bij. Bovendien betekent het een verhoging van de werkgeverslasten,” aldus BBB-senator Eugene Heijnen.

Nieuwe wet seksuele misdrijven

Vanaf 1 juli treedt de herziene Wet seksuele misdrijven in, waarmee slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermd worden. Dwang is niet langer een vereiste voor een veroordeling voor verkrachting of aanranding, al kan het wel strafverzwarend werken. Hierdoor is iemand al strafbaar wanneer diegene seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander dat niet wil. Daarnaast wordt seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar gesteld. Ook gaan de maximumstraffen voor een aantal seksuele misdrijven omhoog, bijvoorbeeld voor verkrachting van kinderen.

Verbod verkoop rookwaren

De verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horecagelegenheden wordt per 1 juli aan banden gelegd. Dit verkoopverbod gold al voor horecagelegenheden die een vergunningsplicht hebben, maar zal vanaf juli ook gelden voor bedrijven zonder deze vergunningplicht, zoals snackbars en casino’s. Hiermee wordt het aantal verkooppunten verminderd, waarmee de overheid hoopt roken te ontmoedigen. Wel blijft het mogelijk tabaksproducten te kopen in bijvoorbeeld coffeeshops en tankstations. Ook geldt het verbod niet voor supermarkten in gevangenissen en zorginstellingen.

Doppen plastic drankflessen

Vanaf 3 juli is het voor alle fabrikanten in de EU verplicht de doppen van plastic drinkflessen of -pakken vast te maken. Het is een van de maatregelen van de Europese Unie om plastic zwerfafval te verminderen. Uit gegevens van de International Coastal Cleanup, dat ieder jaar een opruimdag op het strand organiseert, bleek dat de plastic flessendoppen in de top drie meest gevonden voorwerpen op het strand staat. In totaal werden er op één dag 820.000 dopjes gevonden. Doordat de dop nu verplicht vast moet zitten, komt deze niet in de natuur terecht maar wordt deze gerecycled. Veel bedrijven waren vorig jaar al begonnen met het produceren van de nieuwe doppen, om zo bijtijds de overstap te kunnen maken.

Vaste huurcontracten

Per 1 juli treedt de Wet vaste huurcontracten in. Voorheen was het mogelijk een tijdelijk huurcontract af te sluiten, waarbij het contract na de vooraf afgesproken periode verloopt. Na deze periode kan er een nieuwe huurovereenkomst gesloten worden, maar dit was niet verplicht. Verhuurders kozen steeds vaker voor een dergelijk tijdelijk contract, waardoor huurders minder zekerheid hadden over hun woonsituatie. Het vaste huurcontract daarentegen kan alleen worden opgezegd als daarvoor een wettelijke grond bestaat. Wel blijven er enkele uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld voor studenten.

Registratie CO2-uitstoot

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 juli gaan rapporteren over werkgebonden verkeer. Het geldt niet alleen voor zakelijk verkeer, maar ook voor woon-werk verkeer. Het totaal aantal kilometers wat gereden is, het soort vervoermiddel en brandstoftype moeten worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met uitzondering van vliegreizen. Hiermee wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken hoeveel CO2 het verkeer van werknemers uitstoot.

Kwaliteitseisen beroepskrachten kinderopvang

Vanaf 1 juli worden de eisen voor personeel bij de kinderopvang veranderd. Het doel is om het personeelstekort te verminderen en de werkdruk te verlagen. Zo mogen op de kinderopvang medewerkers in opleiding ook ingezet worden als vaste beroepskracht. De buitenschoolse opvang (BSO) mag ook mensen met andere kennis en ervaring gaan inzetten. Zo kunnen mensen uit bijvoorbeeld de muziek, sport of theatersector ingezet worden, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer een BSO verschillende locaties heeft, wordt het gemakkelijker om groepen op schoolvrije dagen samen te voegen. Hiervoor is geen overeenkomst tussen ouder en BSO meer vereist, wat zorgt voor minder administratie.