Nieuwe vrouwenrechtswinkel geopend

In september is de eerste vrouwenrechtswinkel van Amsterdam geopend. De organisatie biedt gratis juridisch advies aan voor vrouwen uit Amsterdam en heeft mede tot doel de rechtstoegang voor vrouwen makkelijker te maken. Het is daarmee de derde vrouwenrechtswinkel in Nederland: Maastricht en Nijmegen gingen Amsterdam al voor.

Door Caspar Bottemanne

Waarom is een speciale vrouwenrechtswinkel zo belangrijk en wat voor juridische kwesties worden hier behandeld? Hiervoor namen we een kijkje in de keuken van de Maastrichtse vrouwenrechtswinkel. Volgens medewerker Marielène Wertenbroek is het een laagdrempelige manier om vrouwen toegang te geven tot het recht in de vorm van gratis juridisch advies. “Het is tevens een ontmoetingsplek voor versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen. Het doel is vrouwen met een specifiek rechtsprobleem een veilige omgeving aan te bieden.” De meeste zaken waar de afdeling van Maastricht mee te maken heeft, bevinden zich voornamelijk in het familierecht. Marielène: “De meeste zaken bevinden zich toch in de familiesfeer, het gaat onder andere over huiselijk geweld, gezag en omgang met kinderen en relaties. Soms komt er ook strafrecht bij kijken als de zaken ernstig worden.”

Mooie praktijkervaring

De organisatie in Maastricht kent voornamelijk rechtenstudenten als vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn vrouw: “Vaak vinden vrouwen het toch prettiger om over dit soort zaken te praten met vrouwen.” Als vrouwen met een rechtsprobleem bij de rechtswinkel aankomen, houden de medewerkers eerst een intakegesprek. In Maastricht zijn er wekelijks twee spreekuren waar vrouwen terecht kunnen. Na het intakegesprek wordt met andere medewerkers besproken wat de beste aanpak is. “Soms kunnen we al snel een juridisch of praktijk advies geven, ook verwijzen we vrouwen door naar advocaten of andere instanties als die de juiste hulp kunnen bieden.”

Het werken bij de vrouwenrechtswinkel was voor Marielène een mooie aanvulling bij haar rechtenopleiding: “Ik wilde toch iets praktisch doen, aangezien de universitaire opleiding rechten erg theoretisch is. Daarnaast is het heel waardevol werk, je kan mensen die soms diep in de problemen zitten echt helpen.”

Vrouwenrechtswinkel Amsterdam

De vrouwenrechtswinkel in Amsterdam is op 9 september 2021 geopend. Het is een samenwerkingsverband tussen Bureau Clara Wichmann, de Amsterdam Law Hub (Universiteit van Amsterdam) en de Gemeente Amsterdam. “Er is nog steeds veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, terwijl ieder mens gelijke kansen nodig heeft om tot gelijke rechten te kunnen komen. Daarom hebben we een plek gecreëerd waar álle vrouwen zich welkom en gehoord voelen,” is op de website van de Amsterdamse vrouwenwinkel te lezen.

De websites van de vrouwenwinkels in Nederland vind je hier: Maastricht, Nijmegen, Amsterdam.

Lees ook: 9 rechtenstudenten over hun vrijwilligerswerk en goede doelen