Nieuwe maatregelen in strijd tegen vuurwapengeweld in Rotterdam

In de strijd tegen de grote hoeveelheid schietincidenten in Rotterdam zijn er sinds kort nieuwe maatregelen in het leven geroepen. Niet alleen wordt stevig ingezet op de reeds bestaande beloningsregeling, ook mag de Rotterdamse politie voortaan persoonsgericht gaan fouilleren. De lokale driehoek, bestaande uit de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM), hoopt dat het vuurwapengeweld zo op een effectieve manier kan worden aangepakt.

Door Sophie Karatzas

Tot nu toe zijn er dit jaar 72 schietincidenten geweest in de regio Rotterdam. Dat is meer dan vorig jaar, waar in totaal 71 schietincidenten werden geregistreerd. In reactie op het aantal incidenten heeft de Rotterdamse burgemeester, Ahmed Aboutaleb, in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat vuurwapengeweld niet wordt getolereerd en dat de leden van de driehoek er alles aan willen doen om dit geweld te stoppen. Vuurwapengeweld kent immers alleen maar verliezers, aldus Aboutaleb.

Dat het vuurwapengeweld in Rotterdam toeneemt, is dus een feit. De reden voor deze stijgende lijn is echter nog onduidelijk en daarom verzekert de Rotterdamse burgemeester dat daar nog nader onderzoek naar wordt verricht. In de tussentijd wordt de aanpak van het vuurwapengeweld in Rotterdam geïntensiveerd.

Persoonsgericht fouilleren
De meest indringende nieuwe maatregel is de persoonsgerichte fouillering. De Rotterdamse politie mag voortaan altijd persoonsgericht fouilleren wanneer iemand wordt beschouwd als vuurwapengevaarlijk. De politie mag  zich tijdens fouilleeracties dus op specifieke personen gaan richten ongeacht of daar voldoende directe aanleiding voor is, hetgeen voor de invoering van de maatregel niet was toegestaan. De officier van justitie bepaalt, op basis van informatie van de politie, of iemand als vuurwapengevaarlijk moet worden aangemerkt. De persoon in kwestie wordt dan beschouwd als een veiligheidsrisicosubject en mag dientengevolge door de politie gefouilleerd worden.

De nieuwe maatregel brengt naar alle waarschijnlijkheid met zich mee dat personen die bij de politie bekend zijn in de toekomst sneller onderworpen worden aan een fouillering. Dat de politie eerst niet persoonsgericht mocht fouilleren, terwijl agenten soms wel wisten dat de personen die zij tegenkwamen een (substantiële) bijdrage leveren aan de instandhouding van het vuurwapengeweld, zou verder tot veel frustratie bij politieagenten hebben geleid.

Anders dan voor de preventieve fouillering, wat in Rotterdam al was toegestaan in zogenaamde veiligheidsrisicogebieden, is er ten aanzien van de persoonsgerichte fouillering geen sprake van een gebiedsbeperking. Persoonsgerichte fouillering mag voorlopig wel alleen in Rotterdam maar het OM heeft reeds aangekondigd dat uitbreiding mogelijk is als de maatregel effectief blijkt en andere steden deze ten uitvoer willen brengen.

Beloningsregeling
Ter bestrijding van het geweld wordt, naast het persoonsgericht fouilleren, ook een vernieuwde beloningsregeling geïntroduceerd. Zo heeft het OM bekendgemaakt dat de hoofdofficier van justitie een beloning zal uitloven aan diegene wiens tip leidt tot de vondst van een vuurwapen. Die beloning kan oplopen tot 750 euro, afhankelijk van het type wapen dat door de tip gevonden wordt.

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe fouilleringsmaatregel de grenzen van de wet verkend. Dit erkent het OM per slot van rekening zelf ook. Desondanks wordt de maatregel toch noodzakelijk geacht om het vuurwapengeweld in Rotterdam tegen te gaan.