Nieuwe huurwet: jongeren opgelet!

Voor starters is het praktisch onmogelijk om een betaalbare woonruimte te vinden. Gezien deze problematiek is er in april 2016 het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt (onder andere wijziging van Burgerlijk Wetboek 7) door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging is uiteindelijk op 1 juli 2016 in werking getreden.

Door Julia Verschoor

De wetswijziging is bedoeld om ervoor te zorgen dat huurwoningen voor jonge huurders (tussen de 18 en 27 jaar) gemakkelijker voor een tijdelijke periode verhuurd kunnen worden. Dit zou gerealiseerd moeten worden door een jongerencontract met een maximale duur van 5 jaar. Dit kan eventueel nog verlengd worden tot 7 jaar. Gedurende de tijdelijke huurovereenkomst blijft de huurder ingeschreven staan als woningzoekende. Hierdoor bouwt de jonge huurder nog wel spaarpunten op. Zie hiervoor art. 11a Huisvestingswet. Voorheen zag het Burgerlijk Wetboek 7 alleen op de speciale doelgroep van gehandicapten, ouderen en studenten. In art. 7:274 lid 1 jo 2 BW is nu het begrip verruimd en wordt een jongere gelijkgesteld met een student. Door dit gelijk te trekken, geniet de jongere veel meer huurbescherming dan voorheen. Dit was overigens ook een reden om het huurrecht aan te passen.

De Woonbond is een stuk minder enthousiast. Marcel Trip stelt “dat je het probleem een beetje voor je uitschuift. Het probleem is schaarste, daarom zijn er lange wachtlijsten en die los je niet op door woningen die wel beschikbaar zijn, tijdelijk in de verhuur te doen.”

Tevens zou de wetswijziging voorkoming van hoge huurprijzen tegen moeten gaan. Bij vertrek van de huurder blijkt vaak dat verhuurders van sociale huurwoningen de huur flink omhoog gooien. Hierdoor zijn er grote prijsverschillen ontstaan tussen woningen die er exact hetzelfde uitzien. Huurders die eigenlijk te weinig huur betalen, kunnen een maximale huurverhoging van 2,5% verwachten. Ditgeen is bedoeld om de zogenoemde scheefwoners tegen te gaan.

Al met al lijkt de wetswijziging vooral voordelen te hebben, maar toch kleven er ook nadelen aan. Momenteel kan je als student met één of twee maanden opzegtermijn nog vrij gemakkelijk van je huurovereenkomst af. Voor studenten die vroegtijdig hun studie staken, kan het een groot nadeel zijn als je een huurovereenkomst voor 5 jaar hebt ondertekend. Je kan dan niet snel van je huurovereenkomst af om bijvoorbeeld elders te gaan studeren. Ik ben benieuwd wat voor oplossing hiervoor gevonden gaat worden.