Nieuwe alcoholwet gaat half jaar later in dan gepland

De inwerkingtreding van de nieuwe alcoholwet, die de Drank- en Horecawet vervangt, heeft een half jaar vertraging opgelopen. Tijdens een debat over de wet kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan dat de wet pas in zal gaan op 1 juli 2021. Het doel van de nieuwe wet is vooral om drankgebruik door risico- en probleemdrinkers terug te dringen. 

Door Kirsten Rolloos

Wanneer de nieuwe alcoholwet op 1 juli 2021 ingaat, verandert de naam van de Drank- en Horecawet in de ‘Alcoholwet’. Maar niet alleen de naam van de huidige Drank- en Horecawet verandert, ook de regels in de wet zullen behoorlijk worden aangescherpt. De scherpere regels zijn het gevolg van het Nationaal Preventieakkoord dat Blokhuis in 2018 afsloot met meer dan zeventig maatschappelijke organisaties. In dat akkoord is afgesproken om problematisch drankgebruik terug te dringen.

De nieuwe Alcoholwet regelt onder meer dat ouders of meerderjarige vrienden die voor minderjarigen in de kroeg of het restaurant alcoholische drank kopen, strafbaar zijn. Waar voorheen alleen de barman of horecaondernemer een boete zou hebben gekregen, riskeren vanaf volgend jaar dus ook ouders of oudere vrienden een boete. Bovendien komt er een leeftijdscontrole bij het online kopen van alcohol en de bezorging ervan aan huis. Het is de bedoeling dat de (online) verkoper van alcoholhoudende drank daarvoor een leeftijdsverificatiesysteem zal gaan hanteren. Hoe dat systeem moet worden vormgegeven zal nog worden uitgewerkt. Het idee is dat de leeftijd van kopers via een door de overheid uit te geven elektronisch identiteitsbewijs zal worden vastgesteld. Tot slot mogen winkels geen drank meer verkopen tegen een prijs die meer dan 25% lager ligt dan de normale prijs.

De aangescherpte regels omtrent de verkoop van alcohol zijn volgens Blokhuis noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen vier jaar niet is gedaald. Blokhuis wil ouderen er dan ook bewust van maken dat zij kinderen geen drank moeten geven. Daarnaast vindt Blokhuis dat alcoholgebruik en drankmisbruik vanwege de schadelijke gevolgen over de hele linie moet worden teruggedrongen. De Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken en anders niet meer dan één drankje per dag.