Nieuw meldpunt voor gedwongen adoptie

In september werd een online meldpunt geopend op initiatief van minister Dekker. Dit meldpunt is bedoeld voor eenieder die in de jaren vijftig tot en met tachtig betrokken is geweest bij gedwongen adoptie. Op die manier kunnen moeders die destijds hun kind gedwongen hebben afgestaan hun verhaal doen. Dit geldt ook voor andere betrokkenen zoals geadopteerde kinderen en oud-hulpverleners.

Door Douae Youssef

Met het meldpunt hoopt de minister te bereiken dat meerdere verhalen verzameld worden om het onderzoek naar de gedwongen adopties van enkele decennia geleden verder te helpen. Eén van de reeds verzamelde verhalen is het verhaal van Trudy Scheele-Gertsen. Zij klaagt de staat aan voor hetgeen zij meemaakte toen zij gedwongen werd haar zoon af te staan, omdat zij een ongetrouwde moeder was. De zaak van Scheele-Gertsen moet nog voor de rechter verschijnen.

Al eerder werd door minister Dekker aangekondigd dat er grondig onderzoek verricht zou worden om de omstandigheden in kaart te brengen waarin (ongetrouwde) moeders gedwongen werden om hun kind af te staan. Daarnaast is het doel om te achterhalen welke rol de overheid in deze situaties gespeeld heeft. Dit, met het oog op het zo nodig aanpassen van regelgeving met betrekking tot adoptie. Het onderzoek zal naar verwachting tot eind 2020 verricht worden. Naast verhalen, worden ook materialen als brieven en foto’s verzameld.

Meldpunt

Naar verwachting zullen veel persoonlijke verhalen het onderzoek verder helpen. Dit, vanwege de hoge (gedwongen) adoptiecijfers tussen 1956 en 1984. Ruim 13.000 vrouwen werden gedwongen om een kind af te staan. Hier tegenover staat een aantal van zo’n 15.000 kinderen die een onvrijwillige adoptie hebben meegemaakt.

Het meldpunt is momenteel te bereiken via de website van de Rijksoverheid. Daar is een telefoonnummer, post- en e-mailadres te vinden voor de mensen die hun verhaal willen delen om bij te dragen aan het onderzoek en om een plek te creëren waar ruimte is voor erkenning voor hetgeen zich heeft afgespeeld vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw.