Niet geslaagd?! Biedt de rechter dan uitkomst?

De eindexamens zijn toch echt al weer een tijdje achter de rug, maar de rechters hebben het er nog steeds druk mee. Niet eens met de inhoudelijke beoordeling van een vraag? Dan leg je toch gewoon bewijsbeslag. Vind je de normering onjuist, nou dan ga je toch naar de voorzieningenrechter. Dit zijn twee van de voorbeelden die afgelopen zomer hebben gespeeld. In dit bericht zullen beide zaken geanalyseerd worden.

Door Mark van den Hove

Eindexamen Frans
Op 28 augustus 2017 wees de voorzieningenrecht een kort geding vonnis in de zaak tussen een Bredase scholiere en het College voor Toetsen en Examens (hierna: CTE).

De scholiere ging met een 6,9 voor Frans haar eindexamen in, maar scoorde voor het centraal examen een 4,0. Gemiddeld levert dit een 5,45 op. Dit is afgerond een 5. Met deze 5 krijgt de scholiere haar diploma voor het VWO niet (en kan ze dus niet per 1 september 2017 aan haar universitaire opleiding starten).

In principe is dit natuurlijk gewoon het gevolg van het systeem, het is zuur om een 5,45 te scoren, echter dit is de uitkomst van de beoordelingsnorm. In mooi latijn zou men zeg Dura Lex, Sed Lex. Toch liet de scholiere het er niet bij zitten. De scholiere is van mening dat zij benadeeld, althans onvoldoende gecompenseerd, is door een aanpassing van de beoordelingsnorm.

De scholiere had op vraag 15 van het centraal examen geantwoord: ‘en effet’. Dit antwoord is in eerste instantie fout gerekend. Na klachten heeft het CTE geoordeeld dat het antwoord ‘en effet’ toch een juist antwoord was. Nu alle examens al nagekeken waren, heeft het CTE (in overeenstemming met de wet- en regelgeving) niet het antwoordmodel gewijzigd, maar de normering.

De scholiere heeft er een berekening op los gelaten en volgens haar zou ze, als haar antwoord gewoon goed was gerekend op een 4,1 uitkomen (hetgeen voldoende is om als eindcijfer een 5,5 te krijgen en dus te slagen).

Het CTE stelt dat het ondoenlijk is om alle examens Frans opnieuw na te kijken, daarom heeft de wetgever een heel formulesysteem ontwikkeld om achteraf de normering aan te passen. Dit heeft het CTE nu ook gedaan. De rechter volgt het CTE in de stelling dat zij gehandeld hebben zoals de wet voorschrijft en er dus geen sprake is van een onrechtmatige daad. Helaas voor de scholiere krijgt ze geen vwo diploma en kan ze niet per 1 september starten met haar vervolgopleiding.

Klik hier voor de volledige uitspraak (met de hele berekeningssystematiek).

Eindexamen Biologie
Een scholiere aan het Amsterdamse Vossius Gymnasium is het niet eens met de inhoudelijke beoordeling van een vraag van het centrale examen Biologie. Het toeval wil dat ook in deze zaak het draait om vraag 15 van het examen.

De scholiere kiest in deze zaak om niet de beoordelingsnormen aan te vechten, want zij vindt dat haar antwoord in overeenstemming met de beoordelingsnorm is. Zij is van mening dat de docent die nagekeken in redelijkheid haar de punten moeten geven voor vraag 15.

Ook voor deze scholiere maakt het nog al een verschil of haar antwoord wordt goed gerekend of niet. Zij kwam namelijk ook 0,1 te kort om te kunnen slagen. De scholiere heeft nu in kort geding een afschrift van haar antwoord op vraag 15 van het examen Biologie gevorderd. Ten einde, althans zo lijkt het, op een later moment in een bodemprocedure aan te vechten dat haar antwoord juist was. Dit eventueel door het inbrengen van deskundige rapportages, want haar bijlesdocent vond haar antwoord namelijk wel goed.

De rechter was van oordeel dat op grond van artikel 843a Rv de scholiere belang had bij de afgifte van haar eigen antwoord. To be continued.

Samenvattend
Vraag 15 van de examens Frans en Biologie hebben voor de nodige reuring in het land gezorgd, de rechters moesten er aan te pas komen om geschillen over 0,1 punt op te lossen. Men ziet de laatste tijd sowieso dat er steeds vaker geprocedeerd wordt in onderwijsland.