Niet eens met uw (eenvoudige) verkeersboete? Bezwaar maken doe je zo

In 2016 zijn er 9.437.717 verkeersboetes geconstateerd. In 2015 waren dat er nog 7.968.912. Dus in één jaar zijn er ongeveer 1,5 miljoen meer verkeersboetes geconstateerd. Telefoneren achter het stuur, fout parkeren en door rood licht rijden zijn boetes die vaak voorkomen, maar het overschrijden van de maximumsnelheid is de meest voorkomende verkeersboete. Maar hoe ga je in bezwaar als je het niet eens bent met de opgelegde verkeersboete?

Door Marieke Braad

Wet Mulder
Bij eenvoudige verkeersovertredingen kun je bezwaar maken bij de officier van justitie als je het niet eens bent met de boete. De eenvoudige verkeersboetes zijn herkenbaar aan een grote M op de brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. Deze grote M staat voor de Wet Mulder, de bekende naam voor de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Bezwaar dien je binnen zes weken te maken na ontvangst van de verkeersboete.

Beroep bij de kantonrechter
Indien je het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie kun je in beroep bij de kantonrechter. Dit moet binnen zes weken na de beslissing van de officier van justitie. Dit bezwaar kan niet via het Digitaal Loket worden gestuurd, maar moet per post verstuurd worden naar Parket CVOM. In het beroep dient uw naam en adres te staan. Daarnaast legt u uit waarom u het niet eens bent met de verkeersboete en de beslissing van de officier van justitie. Ook moet het beroep een kopie van de beslissing van de officier van justitie bevatten. Het beroep wordt pas in behandeling genomen als het volledige bedrag van de boete betaald is. Als het beroep gegrond is, zal u het bedrag terug ontvangen.

Beoordeling kantonrechter
De officier van justitie beoordeelt eerst of bij het eerste bezwaar de juiste beslissing is genomen. Hij beoordeelt de reden waarom u het niet eens bent met de afwijzing van het eerste bezwaar. De officier van justitie kan meer of ontbrekende informatie opvragen om tot een betere beslissing te komen of te oordelen dat uw bezwaar toch terecht is. Indien de officier van justitie oordeelt dat uw bezwaar terecht is, wordt de boete vernietigd. U ontvangt een antwoordkaart waarmee het beroep kan worden ingetrokken. Daarnaast ontvangt u uw geld terug. Indien de officier van justitie oordeelt dat uw bezwaar ongegrond is, beoordeelt de kantonrechter de zaak.

Beroep bij het gerechtshof
Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter kunt u in beroep gaan bij het Gerechtshof. Dit dient binnen zes weken te geschieden na de beslissing van de kantonrechter. Het beroep wordt gestuurd naar de rechtbank waar de zitting plaatsvond. Er gelden twee voorwaarden voor beroep bij het gerechtshof. Aan één van de twee voorwaarden moet zijn voldaan:
1. Als het oorspronkelijke sanctiebedrag van de beschikking meer bedraagt dan 70 euro. 2. Of als de kantonrechter uw beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard.