Nederlandse staat voor de rechter gesleept vanwege frauduleuze adoptie

De 26-jarige Dilani Butink sleept de Nederlandse overheid voor de rechter, omdat ze vindt dat de overheid meer had moeten doen om frauduleuze adopties te voorkomen. Butink is de eerste die dit doet in een dergelijke zaak. Het is onmogelijk om haar biologische ouders te vinden, omdat haar geboortepapieren in Sri Lanka zijn vervalst, aldus Butink. Ze eist in een dagvaarding dat de overheid schuld erkent, dat ze schadeloos wordt gesteld en dat de overheid een dna-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka.

Door Rose-Marie Mühren

Toen Butink een paar jaar geleden terugging naar haar geboorteland Sri Lanka ontdekte ze dat het documentnummer op haar geboortepapieren toebehoort aan een ander kind. De adoptie van Butink verliep destijds (in 1992) schimmig. Aanvankelijk zouden haar ouders namelijk een jongetje ophalen, maar hij bleek niet meer beschikbaar. Daarop regelde een tussenpersoon dat Butink geadopteerd kon worden.

‘Babyfarms’ en ‘nepmoeders’
De Sri Lankaanse overheid erkende dat er in de jaren tachtig ‘babyfarms’ waren in Sri Lanka, waar vrouwen zwanger werden gemaakt om zo te kunnen voldoen aan de vraag naar adoptie. Het ging zelfs zo ver, dat er nepmoeders werden ingezet die zogenaamd een kind afstonden, terwijl het niet hun eigen kind was. Het verhaal van Butink staat dus niet op zich.

Lisa-Marie Komp, Butinks advocaat, laat weten dat de Nederlandse overheid wist of in ieder geval had kunnen weten van de misstanden op Sri Lanka. Het was op het ministerie namelijk bekend dat de meeste adopties uit Sri Lanka gebeurden door privé-bemiddelaars die financieel profiteerden van de adopties. Ook schreven de media er eind jarig tachtig over.

Reactie minister Dekker
Minister Dekker reageert op de dagvaarding en zegt dat hij zich zorgen maakt over de manier waarop adopties in het verleden zijn verlopen. Veel kan hij echter nog niet kwijt over deze zaak, omdat de dagvaarding net is ingediend. Hij heeft in december een onderzoek aangekondigd naar adopties van kinderen uit het buitenland waarbij dingen verkeerd zijn verlopen. Het gaat in het onderzoek onder meer om de vraag of de Nederlandse overheid steken heeft laten vallen.