Nederlandse Gebarentaal erkend als officiële taal

De Eerste Kamer heeft gestemd en daarmee is de kogel door de kerk; de Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt een juridisch erkende taal.  De opluchting bij NGT-sprekers is groot, nu hun moedertaal eindelijk de erkenning krijgt waar dertig jaar voor is gestreden.

Door Sophie Karatzas

De Eerste Kamer stemde op 13 oktober jl. in met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Dik-Faber, Kuiken en Van Eijs van respectievelijk de ChristenUnie, de PvdA en D66. Het in 2016 ingediende wetsvoorstel, dat strekt tot juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal, werd met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer.

“Veel mensen zien gebarentaal als een soort hulpmiddel, een kruk bij het lopen. Dat is het niet. Het is een volwaardige taal en duizenden doven zijn ervan afhankelijk”, vertelt Van Eijs. Zo telt Nederland ongeveer 30.000 doven die de NGT als moedertaal hebben en naar schatting maken 200.000 dove en slechthorende Nederlanders gebruik van gebarentaal als ondersteuning bij de Nederlandse taal.

Gevolgen erkenning

Als gevolg van de juridische erkenning van de NGT zullen er in de wet allerlei rechten en plichten daaromtrent worden vastgelegd, meldt de Eerste Kamer. Zo zullen NGT-sprekers na inwerkingtreding van de Wet erkenning Nederlandse gebarentaal het recht hebben om een eed, belofte en bevestiging af te leggen in hun moedertaal. Daarnaast wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plicht opgelegd om het gebruik van de NGT te bevorderen en te dien aanzien zal ook een adviesorgaan gecreëerd worden om de minister bij te staan.

Verder genereert erkenning van de NGT volgens Boris Dittrich (Eerste Kamerlid voor D66) niet alleen meer bekendheid voor de taal, maar vergemakkelijkt het ook de inzet van tolken. Dat is nodig, vertelde Machiel Ouwerkerk in een interview met Omroep Brabant afgelopen september. Hij mocht zijn gebarentolk namelijk niet meenemen naar zijn schoolexamens en hoopt dat dat door deze wet zal veranderen. “Dan kan de tolk er gewoon bij zijn en kan ik examen doen in mijn moedertaal,’ aldus Ouwerkerk.

Blij om erkenning

De Nederlandse gemeenschap van doven en slechthorenden zijn blij met de erkenning. Hoewel de NGT al geruime tijd een eigen grammatica, woordenschat en zinsopbouw kent, wordt hun moedertaal nu eindelijk écht als volwaardige taal erkend, en dat is een historisch moment. Als gevolg van de erkenning krijgen NGT-sprekers voortaan niet alleen meer mogelijkheden om deel te nemen aan het openbare leven, maar wordt naast hun taal ook hun cultuur en identiteit erkend.

Benny Elferink, die al zijn hele leven doof is, vertelt aan RTL Nieuws dat de erkenning heel belangrijk voor hem is. “Dat mijn taal eindelijk erkend wordt en een status krijgt, is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Er werd dertig jaar geleden nog heel neerbuigend over mijn taal gedaan. Onze gebaren werden vaak belachelijk gemaakt. Alsof we een soort apen waren en maar wat wapperden met onze handen”, aldus Elferink.