Nederlanders automatisch donor door nieuwe wet

Een krappe meerderheid van de Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de donorwet. Alle volwassen Nederlanders zijn daarmee automatisch orgaandonor, tenzij ze expliciet aangeven dit niet te willen. 

De wet (nu nog Wetsvoorstel Actief Donorregistratiesysteem) is een initiatief van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Binnen de Eerste Kamer waren 38 senatoren vóór de wet, 36 leden stemden tegen. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk rond 2020 in. Het huidige ‘nee, tenzij..’ verandert dan in ‘ja, tenzij..’.

In het huidige systeem moeten nabestaanden, indien de overledene geen keuze heeft gemaakt, dit voor die persoon doen. Hoe dat in de nieuwe wet vorm gaat krijgen, is nog niet bekend.

De krappe meerderheid bevestigt het omstreden karakter van de nieuwe wet. De leden van de Eerste Kamer hebben nog op drie forse punten kritiek:

  1. De positie van de nabestaanden
  2. De rol van de artsen
  3. Eventuele strijd met artikel 11 Grondwet (onaantastbaarheid lichaam)

Los daarvan luidt de kritische noot dat het nieuwe systeem niet onomstotelijk tot meer orgaandonaties zal leiden.

Alle informatie over het wetsvoorstel lees je hier.

Lees ook: Wat vinden experts van de Donorwet?

[poll id=”25″]