Nederland laat vreemdelingen vrij uit detentie

Doordat veel landsgrenzen gesloten zijn in verband met de coronacrisis kunnen vreemdelingen niet snel worden uitgezet. Omdat ze niet langer mogen worden vastgehouden dan juridisch mogelijk is, laat Nederland ze vrij uit vreemdelingendetentie.

Door Bibi Santpoort

Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet weten dat zij vreemdelingen vrijlaat uit vreemdelingendetentie. Omdat veel landsgrenzen gesloten zijn door de coronacrisis en er weinig vluchten gaan, kunnen vreemdelingen niet op tijd worden uitgezet. Per individueel geval moet een afweging worden gemaakt of iemand in bewaring moet blijven of toch moet worden vrijgelaten.

Om vluchtelingen in bewaring te kunnen houden, moet zijn voldaan aan het juridische vereiste van “uitzetting op een redelijke termijn”. Dit is gezien de coronacrisis niet voor alle vreemdelingen meer in zicht. De rechtbank oordeelde wel dat het tijdelijk sluiten van een luchtruim, zoals in Marokko het geval is, niet per definitie meebrengt dat het zicht op uitzetting ontbreekt.

In sommige gevallen kunnen vreemdelingen nog wel worden vastgehouden. Dit is het geval wanneer zij geldige reisdocumenten bezitten en wanneer er vluchten gaan naar het land van uitzetting. Ook vreemdelingen die vast zitten omdat zij een straf uitzitten, verdacht zijn van een misdrijf in het land van herkomst of overlast geven, blijven in bewaring.

Onderdak

Wanneer de vreemdelingen worden vrijgelaten uit detentie wordt er in principe geen onderdak voor ze geregeld. Wel zitten er ook vreemdelingen tussen, de zogenoemde ‘Dublin-claimanten’, die al eerder ergens in Europa asiel hebben aangevraagd of staan geregistreerd. Deze migranten moeten terug naar het eerste land van registratie en zij hebben recht op onderdak. Zij worden ondergebracht in een noodonderdaklocatie in Groningen.