Nederland is een van de grootste belastingparadijzen

Nederland is wereldwijd een van de grootste belastingparadijzen. Op de ranglijst van het Tax Justice Network staat Nederland op de vierde plek, na de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda.

Door Noortje Figee

Tax Justice Network is een internationale belangengroep die zich inzet voor eerlijke belastingheffing. De ranglijst van het Tax Justice Network wordt samengesteld om te laten zien welke landen belastingontwijking voor bedrijven makkelijk maken. In 2019 stond Nederland ook al op de vierde plek. Onderzoek laat dus zien dat Nederland maar weinig maatregelen neemt ter verbetering.

Gunstig vestigingsklimaat

Nederland biedt op verschillende manieren mogelijkheden om belasting te ontwijken. Zo kende Nederland tot dit jaar nog geen belasting over dividend-, rente- en royalty-stromen vanuit laagbelaste gebieden. Sinds dit jaar is dit geregeld in de Wet bronbelasting 2021. Ook is er in Nederland een zogenaamde ‘innovatiebox’. “Deze box is bedoeld om innovatie aan te moedigen en de belasting op de winst uit die projecten is lager. Maar de definitie is zo breed omschreven dat bedrijven er heel veel geld onder kunnen scharen,” aldus het Tax Justice Network. Daarnaast heeft Nederland een uitgebreid belastingverdragennetwerk. In zo’n verdrag sluit Nederland met een ander land, bijvoorbeeld Duitsland, een overeenkomst over welk land op welk moment belasting mag heffen en hoeveel belasting dit mag zijn.

Nieuwe maatregelen

Toch worden er in Nederland nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking genomen. Onder andere is zoals gezegd de bronbelasting ingevoerd. Ook wordt de mogelijkheid van verliesverrekening verder teruggedrongen, wordt meer informatie uitgewisseld tussen landen en komt er een aanvullende belasting op dividend dat door lichamen wordt uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Tussen 2019 en 2024 worden deze, en meer, maatregelen ingevoerd.

Ontwijken vs. ontduiken

Het ontwijken van belasting is overigens iets anders dan belasting ontduiken. Ontduiken is namelijk het moedwillig niet of verkeerd betalen van belasting. Ontwijken ziet op het gunstig toepassen van verschillende regels in meerdere landen.