Natuurorganisaties starten de strijd tegen circuit Zandvoort

formule 1

Stichting Duinbehoud en andere natuurorganisaties starten een kort geding tegen het circuit Zandvoort. Zij eisen een verbod op de werkzaamheden rond het circuit, die zouden leiden tot onherstelbare natuurschade. De vraag is of door deze procedure de droom van vele Formule 1 liefhebbers, de Grand Prix van 2020 in Zandvoort, in gevaar komt.

Door Bibi Santpoort

Circuit Zandvoort wil sinds tijden weer een Grand Prix organiseren, deze staat gepland voor 2020. Om het grote aantal verwachte bezoekers aan te kunnen zijn er veel aanpassingen nodig rond het circuit. Er zal veel worden gewerkt aan de infrastructuur rond Zandvoort. Vooral de duingebieden zullen hieronder lijden. Door graafwerkzaamheden in onder andere het beschermde duingebied Zuid-Kennemerland dreigt het leefgebied van padden en zandhagedissen onherstelbaar te worden vernield.

Kort geding

Stichting Duinbehoud stapt met andere natuurorganisaties naar de rechter, zij heeft ook steun van onder andere Milieudefensie. Zij eisen in een kort geding verbod op de werkzaamheden rond het circuit Zandvoort. Er zou te weinig onderzoek gedaan zijn naar de gevolgen van de werkzaamheden en ook zouden er niet de juiste vergunningen zijn verleend. Verder heeft de Stichting de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort verzocht om in te grijpen en de werkzaamheden stil te leggen.

Prins Bernard, mede-eigenaar van het circuit, zegt dat mensen die bang zijn dat de aanpassingen rond het circuit gevolgen zullen hebben voor het milieu zich geen zorgen hoeven te maken. Er zullen volgens hem geen blijvende wijzigingen aan de omgeving worden aangebracht. Ook stelt hij dat het circuit zich aan alle vergunningen zal houden. Of het proces echt de Grand Prix in gevaar zal brengen, is nog maar de vraag.