Naar een ‘plastic-taks’ in 2021

De regeringsleiders van Europa besloten eerder dat per 1 januari 2021 een ‘plasticbelasting’ voor  verpakking wordt ingevoerd. Dit gaat volgens de EU het herverbruik van plastic stimuleren. De plasticindustrie zelf is sceptisch.

Door Donny Buisman

De ‘plasticbelasting’ zou de gemiddelde Nederlander 16 euro per persoon moeten gaan kosten. Per persoon wordt er dertig kilo aan verpakkingsmateriaal weggegooid en ondanks grote inspanningen van afvalverwerkers wordt slechts 37% ervan hergebruikt. De eerste berekeningen geven aan dat  de EU met deze maatregel zo’n 6 tot 8 miljard euro extra aan inkomsten zal opleveren in Brussel. Dit zou voor Nederland om zo’n 250 miljoen euro gaan.

Van een echte ‘belasting’ is volgens sceptici geen sprake.  Er wordt gewezen op de misleidende term. Europa zal slechts de contributies die landen aan Brussel moeten betalen  gaan relateren aan recycleresultaten.  Plastic zelf wordt niet belast. Dit is ook geen stimulans om tot minder plastic te komen. Hooguit worden landen aangespoord om hogere reyclescores te overleggen. Dat gaat vooral leiden tot boekhoudkundige lenigheid, niet tot echte doelmatigheid.