Museummedewerker hangt eigen werk aan de muur; ontslag en aangifte

Een medewerker van het museum ‘Pinakothek der Moderne’ in München is ontslagen. Zo heeft hij zijn eigen schilderij opgehangen tussen de werken van popart-icoon Andy Warhol. Bovendien heeft het museum aangifte gedaan op grond van ‘het bewust beschadigen van eigendommen’. 

De 51-jarige medewerker bracht stiekem ’s ochtends vroeg zijn schilderij mee naar binnen. Hij hing het vervolgens op in het gedeelte van het museum waar op dat moment een Warhol-expositie was. De man werkte bij de technische dienst, waardoor hij toegang had tot het museum buiten openingstijden. Zo kon hij zijn schilderij van zestig bij 120 centimeter ophangen zonder dat de beveiliging dit door had. Het heeft acht uur lang gehangen op een lege witte muur in de oostelijke vleugel van het museum.

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung meldt op basis van politiebronnen dat de 51-jarige medewerker hoopte op “zijn artistieke doorbraak”. “Hij beschouwt zichzelf als een kunstenaar en zag zijn rol in het installatieteam van het museum waarschijnlijk als een dagelijkse taak om zijn ware roeping te ondersteunen”, zegt de woordvoerder van de Pinakothek tegen The Guardian. Volgens de woordvoerder gaven bezoekers geen positief commentaar op het kunstwerk en volgde er dus geen artistieke doorbraak voor de man.

Het museum heeft de man ontslagen en aangifte tegen hem gedaan wegens het bewust beschadigen van eigendommen. Zo boorde hij twee kleine gaatjes in de muur voor het ophangen van zijn schilderij.

Beschadiging van eigendommen

Degene die een bepaald goed in eigendom heeft, heeft daarmee een allesomvattend recht. Dit brengt mee dat hij anderen de toegang tot het goed mag ontzeggen. Het beschadigen van een goed van een ander is niet toegestaan en ook strafbaar.

In Nederland wordt ‘beschadiging van eigendommen’ verder uitgewerkt in artikel 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” Het gaat in het geval van de medewerker om het opzettelijk beschadigen van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Artikel 350 Wetboek van Strafrecht is ook van toepassing als het goed opzettelijk is vernietigd, onbruik is gemaakt of is weggemaakt.

Het wetsartikel benoemt dus vier soorten gedragingen die strafbaar zijn. Deze worden nader uitgewerkt in vaste jurisprudentie. Zo is sprake van vernieling als het goed zodanig is beschadigd dat het niet meer door reparatie in de oude toestand kan worden hersteld. Van beschadiging is sprake als het goed wordt aangetast. Dit is een ruim begrip. Anders dan bij vernieling kan het goed in dit geval nog zijn functie behouden. Verder houdt ‘onbruikbaar maken’ in dat het goed onbruikbaar wordt gemaakt voor het doel waarvoor het goed dient, zonder het goed te beschadigen. Onder ‘wegmaken’ valt iedere gedraging waardoor het goed in kwestie aan zijn bestemming of doel wordt onttrokken. De straf op grond van artikel 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht is een gevangenisstraf van twee jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Duitsland

In Duitsland is beschadiging van eigendommen ofwel Sachsbeschädigung ook strafbaar. Zo wordt dit nader uitgewerkt in artikel 303 lid 1 Strafgesetzbuch: ‘Iedereen die op onrechtmatige wijze de eigendommen van iemand anders beschadigt of vernietigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een boete’.

Artikel 303 Strafgesetzbuch komt overeen met artikel 350 Wetboek van Strafrecht. Zo benoemen beide artikelen een straf van twee jaren of een boete. Ook wordt in beide artikelen een onderscheid gemaakt tussen beschadiging en vernietiging.