Moet pesten strafbaar worden gesteld?

De Kinderombudsman heeft de afgelopen jaar veel meldingen over pestervaringen gekregen. De gevolgen van pesten zijn groot en het is niet altijd duidelijk waarom gepest wordt. Momenteel is pesten niet strafbaar in Nederland, maar dit zou volgens de Kinderombudsman wel een mogelijkheid kunnen zijn.

Door Özge Tatar

Bij de Kinderombudsman komen vaak meldingen binnen van kinderen en hun ouders over pestervaringen. Het is niet altijd duidelijk waarom er wordt gepest. De impact van pesten op kinderen is groot, ze hebben hierdoor bijvoorbeeld minder zelfvertrouwen. Volgens de Kinderombudsman Margrite Kalverboer is het pesten nog steeds een probleem. Ook wordt het pestgedrag nog onvoldoende (h)erkend en aangepakt. Om die reden gaat de Kinderombudsman nader onderzoek doen naar de oorzaken, impact en aanpak van pesten. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan het pestgedrag tussen kinderen onderling en de betrokkenheid van volwassenen bij het pesten. Tevens wordt het pestgedrag buiten school, zoals in vrijetijdsbesteding, op stageplaatsen en via het internet meegenomen in het onderzoek.

Strafbaarstelling pesten

Pesten is niet strafbaar gesteld in Nederland. Dit is alleen anders wanneer het pesten leidt tot strafbare feiten waarvoor wel vervolgd kan worden, zoals bedreiging, discriminatie of belediging. De scholen moeten zich wel inspannen om pesten te gaan en de sociale veiligheid op scholen te verbeteren. Dit is geregeld in de Wet veiligheid op school.

In bijvoorbeeld België is pesten wel strafbaar, namelijk in de vorm van ‘belaging’. Strafbaarstelling van pesten in Nederland zou volgens de Kinderombudsman een mogelijkheid kunnen zijn, gelet op de gevolgen van pesten. Daarbij zijn de opgestelde pestprotocollen niet altijd voldoende effectief. Hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit van Leiden Mariëlle Bruning vindt het strafbaar stellen van pesten geen goed idee, omdat het jeugdstrafrecht alleen gebruikt moet worden voor de ernstigste vormen van gepleegde strafbaar feiten. Volgens Bruning is het verder lastig om een strafrechtelijke definitie aan het pesten te koppelen. Ook strafrechtexpert Sanne Buisman van de Vrije Universiteit in Amsterdam is van oordeel dat het strafrecht moet dienen als laatste redmiddel. Het strafrecht zal voor kinderen onder de twaalf jaar geen meerwaarde hebben, omdat jonge kinderen niet strafrechtelijke vervolgd kunnen worden.