Minister wil aanpassing Wet op de lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) sluit volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken niet meer geheel aan op de wensen en behoeften van de samenleving. Verschillende nieuwe regels, waaronder een derde optie naast begraven en cremeren, moeten dit probleem oplossen.

Ollongren pleit onder meer voor het plan om nabestaanden na een crematie sneller de bus met as van een overledene mee te geven. Nu kan dat pas na een maand. Daarnaast zouden burgers naast begraven en cremeren voor een derde optie moeten kunnen kiezen: resomeren. Dit is een techniek waarbij stoffelijke resten van mensen (of dieren) met behulp van kaliumhydroxide worden opgelost in heet water. Met deze extra mogelijkheid wordt het volgens de minister ook eenvoudiger om af te wijken van de regel dat cremeren of begraven tussen 36 uur en zes dagen na het overlijden moet plaatsvinden.

Het zogenoemde natuurbegraven op speciaal aangewezen plekken in de natuur zal niet expliciet terugkomen in de wet. Volgens Ollongren is dat al toegestaan. Wel blijft het verboden om gelijktijdig meerdere personen te cremeren of te begraven in één kist. Dit moet voorkomen dat misdaden worden verbloemd. Na de crematie mag de as van meerdere personen wel worden vermengd. Dat laatste zal ook expliciet in de nieuwe wet worden opgenomen.

De Kamerbrief over de voornemens van Ollongren is hier te lezen.