Minister Grapperhaus verhoogt maximumstraffen

Om een effectievere aanpak van criminaliteit mogelijk te maken, heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een aantal maximumstraffen verhoogd. Daarnaast wordt bijvoorbeeld wraakporno zelfstandig strafbaar gesteld. Aanleiding voor de maatregelen is onder andere de afkeur en onrust die bepaalde gedragingen veroorzaken in de samenleving.

Door Deborah van Spelde

Haat en discriminatie vragen volgens de minister om meer aandacht. In de maatregelen is ook de veiligheid voor kwetsbare groepen, zoals kinderen, meegenomen. Daarnaast wil Grapperhaus met de maatregelen bereiken dat het leed van slachtoffers meer erkend wordt.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel betreffen onder andere:
– de verhoging van de maximumstraf voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie;
– de zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno;
– de verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan ernstige ondermijnende criminele organisaties en liquidatiegeweld;
– de strafbaarstelling van het uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie (ook wel het pooierverbod);
– de verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het delict kindermishandeling;
– de verhoging van de maximumstraf voor het delict diefstal in een woning gedurende de dag;
– de invoering van een strafverzwaringsgrond voor het hinderen van hulpverleners.

Vroeger
Dat de Nederlandse wetgeving niet alleen maar strenger wordt, wordt duidelijk als we kijken naar wat vroeger strafbaar was en tegenwoordig niet meer. Zo was overspel vroeger een grond voor echtscheiding en was het zelfs strafbaar. Daarnaast is een aantal jaar geleden ook het verbod op smalende godslastering uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt. Ook het plegen van zelfmoord is, in tegenstelling tot vroeger, niet meer strafbaar.