Minister Dekker wil verschijningsplicht voor verdachten

In het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer presenteerde minister Dekker voor Rechtsbescherming plannen om de rechtspositie van slachtoffers in de rechtszaal te versterken. Het meest opvallende voornemen: de verschijningsplicht voor verdachten wanneer het slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Volgens Dekker is het belangrijk dat slachtoffers daadwerkelijk gehoord worden als zij mogen spreken.

Door Kirsten Rolloos

Nu kunnen verdachten er nog voor kiezen om weg te blijven op het moment dat een slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Als het aan minister Dekker ligt verandert dat binnenkort. Het plan is om verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die vastzitten in afwachting van hun proces, verplicht te laten verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers spreken. Voor slachtoffers die de confrontatie met de verdachte in de rechtszaal niet willen aangaan zullen passende maatregelen worden getroffen, aldus Dekker.

Sinds de invoering in 2005 is het spreekrecht voor slachtoffers al meerdere keren verruimd. Ook minister Dekker wil de komende tijd de rechtspositie van slachtoffers in het strafproces verder uitbreiden. Met de verschijningsplicht en de andere maatregelen die hij heeft gepresenteerd hoopt hij de positie van het slachtoffer extra te verstevigen.

Uitbreiding rechtspositie slachtoffer: goed idee?

Niet iedereen is het eens met de verdere uitbreiding van de rechtspositie van het slachtoffer. Een aantal bekende strafrechtadvocaten zoals Peter Plasman en Geert-Jan Knoops vinden dat de emoties die het slachtoffer los kan maken in de rechtszaal een eerlijk proces in de weg staan. De verdachte moet immers nog veroordeeld worden. Advocaat Richard Korver is het hier niet mee eens. Volgens hem leidt een huilende rechter niet tot een ander oordeel. Korver is echter wel kritisch op het plan van Dekker. Wat hem betreft moeten slachtoffers de keuze krijgen om een verdachte te verplichten aanwezig te zijn bij het gebruiken van het spreekrecht. Sommige slachtoffers willen de confrontatie met de verdachte namelijk liever vermijden.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel met daarin de verschijningsplicht voor verdachten eind 2018 naar de Tweede Kamer gaat.