Minister De Jonge kan zich niet vinden in kritiek notarissen op nieuwe Omgevingswet

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is niet blij met de reactie van Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) op hun zorgen over de nieuwe Omgevingswet. De KNB stelt dat de nieuwe structuur van de wet ervoor zal zorgen dat notarissen meer werk hebben door de nieuwe structuur van de wet. De minister stelt juist dat de werkdruk juist zal meevallen.

Door Caspar Bottemanne

Nadat de inwerkingtreden een tijd geleden (weer) werd uitgesteld, mogen we verwachten dat op 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking zal treden. De Omgevingswet en aanverwante nieuwe wetten en regelingen zijn de instrumenten voor het herstructureren van het omgevingsrecht. Een rechtsgebied dat nu nog bekend staat om de grote hoeveelheid aan verschillende regelingen die soms niet goed op elkaar aansluiten. Met de Omgevingswet wordt onder meer geambieerd de omgevingsrechtelijke regels voor burgers, bedrijven en professionals overzichtelijker, duidelijker en makkelijk vindbaarder te maken. Door de nieuwe structuur veranderen sommige regels mee. Zo meent de KNB dat de Omgevingswet hun taken vergroot en dus duurder maakt.

Onder de huidige wetgeving moet een notaris voor een akte, bijvoorbeeld voor de overdracht van een huis, onderzoeken of er publiekrechtelijke beperkingen op het huis rusten. Dit doet de notaris nu via een systeem dat BKR heet, Basiskader Registratie. De voorzitter van de KNB voorziet problemen nu onder de Omgevingswet via het nieuwe systeem DSO (Digitaal Systeem Omgevingsrecht) meerdere omgevingsplannen moet doornemen. De voorzitter ziet onder meer problemen doordat dit meer tijd en expertise kost, wat uiteindelijk aan de consument wordt doorberekend.

Reactie minister

Minister De Jonge voorziet geen grote problemen bij het nieuwe systeem. Hij is van mening dat slechts in uitzonderlijke gevallen (nu en in het nieuwe systeem) een notaris in bestemmings-/omgevingsplannen moet kijken. Structurele hogere kosten voorziet hij niet bij de nieuwe structuur van de omgevingsplannen. Een voorstel van KNB was om DSO te koppelen aan het BKR. Minister De Jonge stelt dat dit niet gaat gebeuren en dat wetgeving hier niet op zal worden aangepast. KNB is  niet blij met deze reactie en wil snel met de minister om tafel.