Minimumloon omzeilen wordt moeilijker voor werkgever

Vanaf 1 juli 2017 zijn de regels van het minimumloon veranderd en gingen de minimumlonen omhoog. Om te voorkomen dat werkgevers die bijgestelde lonen eventueel omzeilen is al eerder, op 1 januari 2017, de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden.

Door Marieke Braad

Wet Aanpak Schijnconstructies
Veel werkgevers houden zich netjes aan de regels van het minimumloon, maar er is ook een groep werkgevers die zeer creatief blijkt te zijn met het verzinnen van constructies om het minimumloon te omzeilen en dus minder uit te betalen aan de werknemers. Zij delen bijvoorbeeld boetes uit indien werknemers praten onder werktijd of er worden bedragen voor je zorgverzekering ingehouden. Lange tijd waren veel van deze constructies toegestaan. Met de WAS komt daar een einde aan: alle constructies die ervoor zorgen dat een werknemer minder loon krijgt dan het minimumloon zijn met deze wet verboden. Daarop zijn drie uitzonderingen:

  1. Kosten voor de zorgverzekering mogen worden ingehouden.
    2. Kosten voor huisvesting mogen worden ingehouden, indien deze niet meer dan 25% van het minimumloon bedragen.
    3. Wettelijk verplichte belastingen of premies mogen van het minimumloon worden afgehaald.

(Voor de punten 1 en 2 heeft de werkgever jouw toestemming nodig).

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zorgt ervoor dat de WAS wordt gehandhaafd. Indien de werkgever in strijd handelt met de WAS of geen duidelijke loonstrook aanbiedt, kan de SZW de werkgever een boete geven of een dwangsom opleggen. Zodra een bedrijf is gecontroleerd door de SZW maakt de Inspectie dat openbaar. Dus ook als de bedrijven zich wel aan de regels hebben gehouden, wordt dit openbaar gemaakt. Indien een werkgever de cao niet naleeft, geeft de Inspectie dit ook door aan de werkgevers- en werknemersorganisaties die betrokken zijn bij het opstellen van de cao. Zij kunnen vervolgens ook actie ondernemen tegen de werkgever.

Sta op voor je rechten!
De werkgever zal zelf niet aangeven dat hij de minimumloonregels omzeilt. Sta daarom zelf op en kom op voor je rechten. Als je denkt dat er iets niet klopt, stap dan naar je werkgever toe om uitleg. Weten wat je minimumloon is? Een overzicht vind je hier.