Minderjarige niet langer verantwoordelijk voor PGB schuld

Op 10 april 2017 schrijft de (demissionaire) staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn een brief aan de Tweede Kamer waarin hij vertelt dat hij afspraken heeft gemaakt met de Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren over het vorderen van persoonsgebonden budget (PGB) bij minderjarigen. De minderjarige wordt niet meer verantwoordelijk voor een opgebouwde schuld, maar in plaats daarvan wordt hun meerderjarige vertegenwoordiger verantwoordelijk.

Door Julia Verschoor

Een PGB is een bedrag dat een zorgbehoevende ontvangt zodat je zelf zorg kan inkopen bij een instelling of hulpverlener. Voor een minderjarige budgethouder regelt een meerderjarige vertegenwoordiger alle onderdelen hiervan. Meestal is dit een ouder. De ouder vraagt de PGB aan en beheert het feitelijk ook. Hier heeft de minderjarige dus geen zicht en invloed op. Voorheen was het zo dat de minderjarige ook verantwoordelijk was voor het ontvangen geld. Hierdoor komen schulden als hij eenmaal meerderjarig werd ook voor zijn rekening. Volgens Van Rijn is hierdoor een onwenselijke situatie ontstaan.

Indien tijdens het beheer van de PGB bij een minderjarige een vordering ontstaat, dan wordt de budgethouder zodra deze meerderjarig wordt ook voor de ontstane vordering aanspreekbaar. Hierdoor kunnen jongvolwassenen door toedoen van hun wettelijke vertegenwoordiger met een PGB-schuld te maken krijgen, terwijl hij niet de veroorzaker van de schulden is. Daarnaast gaat het bij een PGB-schuld vaak niet om een paar honderd euro, maar dit kan oplopen tot duizenden euro’s.

Van Rijn heeft daarom hierover afspraken gemaakt en dit vastgelegd in een stappenplan. ‘Dit stappenplan zorgt ervoor dat jongvolwassen budgethouders niet meer worden aangesproken, maar dat de schuld wordt verlegd naar de wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent voor zorgkantoren dat zij hun uitvoering anders moeten inrichten. Het stappenplan beschrijft welke stappen zij daartoe gaan zetten‘.

De gemaakte afspraken, zowel voor de AWBZ als de Wlz, zijn al per 1 februari 2017 ingegaan. Aangezien het hier om een grote groep budgethouders gaat, hebben de zorgkantoren enige tijd nodig voor screening en benadering van de budgethouders. De zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland moeten daarom voor 1 juni 2017 alle minderjarige budgethouders benaderen. Het uiteindelijke doel is om een betalingsregeling met de wettelijk vertegenwoordiger te treffen.