Minder recidive bij meer stabiliteit

Ex-gedetineerden die na hun detentie een woning en identiteitsbewijs hebben, hebben vaker een baan én plegen minder vaak opnieuw een delict. Dat volgt uit de Monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) keek voor het onderzoek naar de periode 2013-2017, waarin zo’n twintigduizend gevangenen terugkeerden in de maatschappij. Zij zaten allen een gevangenisstraf van twee weken of meer uit.

Integratiebeleid: basisvoorwaarden

Het huidige integratiebeleid is zodanig ingericht dat met behulp van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclassering en de gemeente wordt gewerkt aan vijf basisvoorwaarden voor een ex-gedetineerde: een geldig identiteitsbewijs, inkomen en dagbesteding, huisvesting, inzicht in schulden en zorg.

Niet elke voorwaarde draagt echter evenveel bij aan het verminderen van recidive, constateerden de onderzoekers. Met name het hebben van werk of een dagbesteding draagt bij aan het niet opnieuw plegen van delicten. Volgens hen is het daarom belangrijk dat er naast betaald werk ook aandacht is voor vrijwilligerswerk, sport en soortgelijke activiteiten waarbij de ex-gedeteneerden in contact komen met mensen zonder crimineel verleden.

De tweede basisvoorwaarde die met name bijdraagt aan het verminderen van recidive is huisvesting. Dit geldt vooral als de ex-gedetineerde samenwoont met een partner, ouders of huisgenoten.

Voor de instanties is het volgens de onderzoekers met name van belang dat instanties en gemeenten helpen bij het het registreren of aanvragen van identiteitsbewijzen.

Bron: Monitor nazorg ex-gedetineerden – 6e meting; Problemen op de basisvoorwaarden voor re-integratie en de relatie met recidive (Cahier 2020-19)

Lees ook: Prison Escape of wonen in de Bijlmerbajes: 5 gevangenissen met een nieuwe functie