Minder buitenlandse studenten door wetsvoorstel

Onderwijsminister Van Engelshoven komt met een wetsvoorstel dat de toestroom van buitenlandse studenten moet inperken. Aanleiding is de reeks van klachten over de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en de enorme groei van het aantal internationale studenten.

Verschillende Engelstalige opleidingen dreigen al langere tijd uit hun voegen te barsten. Ook kan niet aan alle internationale studenten fatsoenlijk onderdak worden geboden. Zo begonnen tientallen internationale studenten in Groningen afgelopen augustus hun studententijd in een tent, omdat ze geen kamer konden vinden.

Van Engelshoven ziet nu de oplossing in het toepassen van studentenstops bij de Engelstalige varianten van opleidingen. Nederlandstalige studenten zouden zo niet worden getroffen en studenten worden dan niet geweigerd op grond van hun nationaliteit. Wel eist de minister de regie op de toekenning van studentenstops. Daarnaast staat Van Engelshoven toe dat instellingen het vaak hoge collegegeldtarief voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) flink opschroeven. De TU Delft is dit komend studiejaar van plan.