Miljarden extra voor stikstofmaatregelen

Het is al een tijd niet meer over stikstof gegaan als gevolg van het heersende coronavirus. Toch heeft het kabinet onlangs besloten om 5 miljard euro extra uit te trekken om de stikstofneerslag terug te dringen. Het pakket met maatregelen geldt voor tien jaar. Naast de miljarden extra, wordt er ook gewerkt aan wetgeving waarin het stikstofdoel zal worden vastgelegd.

Door Winand Kuiper

Vorig jaar mei kreeg de regering een tik op de vingers van de Raad van State, omdat het oude stikstofbeleid niet deugde. Het Programma Aanpak Stikstof was in strijd met de Europese regelgeving. Als gevolg van deze uitspraak kwamen duizenden bouwprojecten stil te liggen en werden boeren geconfronteerd met strengere maatregelen.

Te veel stikstof zou namelijk slecht zijn voor de biodiversiteit, hetgeen weer gevolgen heeft voor de dieren en de flora en fauna in Nederland. Zo zijn in Nederland veel insecten verdwenen en hebben brandnetels, grassen en distels het gewonnen van de kwetsbare planten.

Om dit tegen te gaan faciliteert het kabinet, maar stelt het ook regels. Vervuilende bedrijven worden financieel gestimuleerd om te innoveren en er worden regels gesteld om de stikstofuitstoot te verminderen.

Wetgeving

Aan de maatregelen die vorig jaar al werden doorgevoerd, verandert niets. Het uitkopen van de meest vervuilende stallen en het vrijwillig saneren van varkenshouderijen gaat dan ook nog steeds door.

Het kabinet wil dat voor 2030 bij ten minste de helft van alle natuurgebieden geen sprake meer is van te veel uitstoot van stikstof. De nieuwe wetgeving moet zorgen dat de uitstoot over tien jaar onder de kritische depositiewaarde blijft. De wet moet nog voor de zomer door de Tweede en Eerste Kamer.

Maatregelen

Van de 5 miljard euro zal 3 miljard worden besteed aan het herstel en de bescherming van de natuur. De overige 2 miljard zal worden gebruikt voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het reduceren van de uitstoot zal onder andere moeten gebeuren door het uitkopen van boeren. Melkveehouderijen kunnen op vrijwillige basis worden uitgekocht. Boeren die geen trek hebben in een zak geld, maar liever blijven boeren, zullen worden geholpen met geld voor innovaties en duurzamere stallen.

Naast het uitkopen en helpen van boeren, zal meer geld worden besteed aan kringlooplandbouw. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt bij kringlooplandbouw minder afval vrij en is de uitstoot van schadelijke stoffen minder. Ook wordt bij kringlooplandbouw beter omgegaan met grondstoffen en eindproducten.

De plannen zouden bekend worden gemaakt door minister Schouten, maar de NOS meldt dat de plannen eerder zijn uitgelekt.