Milieudefensie verliest in hoger beroep ‘luchtkwaliteitszaak’

Eind 2017 verloor milieudefensie een rechtszaak tegen de Staat voor de rechtbank Den Haag. Milieudefensie eiste dat de Nederlandse Staat meer moet doen tegen luchtvervuiling en wil dat de Staat verplicht wordt om binnen een half jaar te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze maand verloor milieudefensie opnieuw in hoger beroep.

Door Bibi Santpoort

Milieudefensie vindt dat de Staat te weinig doet om luchtvervuiling tegen te gaan. Naar mening van de organisatie schendt de Staat ‘het mensenrecht op gezondheid’. Zij eiste dat de overheid wordt verplicht om binnen een half jaar te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook eiste de organisatie dat er een veiligheidsmarge in acht moet worden genomen bij de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de lucht.

Nadat de rechter eind 2017 uitspraak deed, wees ook het Hof deze maand de eisen van Milieudefensie af. Volgens het Hof neemt de Staat voldoende maatregelen om de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie te bereiken, ook al zijn deze nog niet in heel Nederland bereikt. Ook is er geen verdragsbepaling die de overheid verplicht nu al aan de richtlijn te voldoen. Volgens het Hof verbetert de volksgezondheid wel aanzienlijk als er wordt voldaan aan de WHO-richtlijnen. Echter spelen er ook andere belangen, zoals economische en maatschappelijke, die ervoor zorgen dat de overheid nog niet altijd volgens de richtlijnen kan handelen.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Een van de argumenten van het Hof om de eisen af te wijzen was dat de Staat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) al heeft aangepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze aanpassingen maakte de overheid na de uitspraak van de kortgedingrechter, die stelde dat de NSL nog niet ver genoeg ging. Het Hof vindt dat er nu een aanvaardbaar plan klaar ligt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieudefensie heeft verder geen kritiek gegeven op het samenwerkingsprogramma. Verder is zij tevreden met het feit dat de overheid door de rechtszaak wel actie heeft ondernomen door de NSL aan te passen.