Meta moet gegevens anonieme Facebookgebruiker bekendmaken na online overschrijdend gedrag

De gegevens van een anonieme Facebookgebruiker moeten worden verstrekt door Meta na beschuldigingen van overschrijdend gedrag. De man waarover de beschuldigingen gaan spande een kort geding aan tegen Meta, de rechter van de rechtbank Den Haag was bevoegd uitspraak te doen.

Overschrijdend gedrag

Een anonieme Facebookgebruiker heeft in Facebookgroepen met als onderwerp ‘daten’ anoniem uitlatingen gedaan over de man. Volgens Facebookgebruiker heeft de man de intentie vrouwen te gebruiken en daarna te dumpen, is hij een pathologische leugenaar en maakt hij in het geheim opnamen van vrouwen. Ook heeft de Facebookgebruiker twee foto’s van de man gepost.

Kort geding

De man stelt dat hij naar aanleiding van de uitlatingen veel (reputatie) schade ondervindt en dat deze onwaar zijn. Hij heeft eenkort geding aangespannen met als doel dat Meta de berichten verwijdert en hem de informatie verstrekt over de identiteit van de anonieme Facebookgebruiker.

Een kort geding is een korte civiele procedure en kan worden aangespannen wanneer er sprake is van een ‘spoedeisend belang’. De eiser moet aantonen dat een spoedige beslissing belangrijk is voor de zaak.

Rechtbank

De rechter oordeelde dat de man in de gelegenheid moet worden gesteld om in contact te treden met de Facebookgebruiker en deze persoon op de uitlatingen aan te spreken. Meta moet dus de gegevens van deze gebruiker verstrekken, volgens de rechter wegen de belangen van de man zwaarder dan die van de facebookgebruiker. De vordering tot het verwijderen van de uitlatingen is afgewezen omdat hiervoor bewezen moet worden dat de openbaarmakingen onjuist zijn.