Meerderheid Tweede Kamer stemt tegen Mercosur

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie van de PvdD tegen het handelsakkoord van de Europese Unie met Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay). Met als voornaamste reden: de ingevoerde producten hoeven niet te voldoen aan de strenge productie-eisen van de EU. Zo vindt er geen keuring plaats die de arbeidsomstandigheden, het dierenwelzijn en de milieubelasting kan reguleren.

Door Bibi Santpoort

Na twintig jaar heeft de Europese Unie (EU) een akkoord bereikt met Mercosur, het Zuid-Amerikaanse handelsblok bestaande uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Het doel van het handelsakkoord is het bevorderen van de handelsrelatie tussen de EU en Mercosur. Het akkoord maakt het makkelijker en goedkoper om van elkaars diensten en producten gebruik te maken. Voor Mercosur is de EU een van de grootste handelspartners, en ook voor Nederland zijn de Mercosur-landen belangrijke handelspartners. Voordat het verdrag echter van kracht kan zijn, moet het allereerst worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

Nederland heeft het handelsverdrag echter niet goedgekeurd en moet derhalve aan de Europese Commissie laten weten dat de steun voor het verdrag wordt ingetrokken. De PvdD diende een motie in tegen het akkoord van de EU. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder Kamerleden van GroenLinks, PVV, FvD, SP, DENK en de Groep Krol/van Kooten-Arissen, steunde de motie waarmee het handelsverdrag werd weggestemd.

Onvoldoende waarborgen

Volgens de Tweede Kamer biedt het handelsverdrag onvoldoende waarborgen om goede arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieubescherming te verzekeren. Desondanks wordt er wel in het handelsakkoord opgenomen dat de ingevoerde producten moeten voldoen aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld etikettering en voedselveiligheid. De ingevoerde producten hoeven niet te voldoen aan de strenge productie-eisen van de EU. Deze eisen zien vooral op dierenwelzijn, milieubelasting en arbeidsomstandigheden. Het akkoord zou zo een concurrentienadeel voor Europese boeren kunnen vormen. Ook zijn er grote zorgen over de bescherming van het milieu en het regenwoud in Zuid-Amerika. In het akkoord zijn hierover namelijk geen afdwingbare afspraken gemaakt.