Meer woningen door toepassen Crisis- en Herstelwet

Met het toepassen van de Crisis- en Herstelwet (Chw) kunnen meer woningen worden gerealiseerd. Mogelijkheden die de wet biedt, worden nu gebruikt door enkele gemeenten.

Door Bo Geurts

Een van de mogelijkheden is het afzien van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) in het geval het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor tijdelijke flexwoningen. Dit mag alleen als vaststaat dat geen milieueffectrapport moet worden opgesteld. Vanaf 1 oktober gaan de gemeenten Schagen en Tilburg ook gebruikmaken van de tijdbesparende mogelijkheden van de Chw. In Tilburg levert dat duizend  extra tijdelijke woningen op.

Sommige gemeenten willen de wet gebruiken om vooruit te lopen op de Omgevingswet. Zo gaan de gemeenten Assen, Meppel en Rotterdam werken met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit wil zeggen dat ze in de gemeente al gaan werken met het omgevingsplan uit de Omgevingswet. Momenteel is dat nog het bestemmingsplan. Hierin komen alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving samen. Door gebruikmaking van dit omgevingsplan willen de gemeenten Assen en Rotterdam de bouw van ongeveer 930 nieuwe woningen mogelijk maken.

Tevens maakt de Chw het mogelijk om sociale koopwoningen met een hogere maximale verkoopprijs te bouwen. Hierdoor kunnen gemeenten meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen bouwen.

Flexibelere bestemmingsplannen

Met de flexibelere bestemmingsplannen wordt ruimte gecreëerd  voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten. Inmiddels zijn er rond de vierhonderd experimenten in verschillende stadia van uitvoering. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.