Meer opties om zoekresultaten uit Google te verwijderen

Google gaat gebruikers aanvullende mogelijkheden bieden om persoonlijke informatie uit zoekresultaten te filteren. Het was altijd al mogelijk om bijvoorbeeld rekeningnummers of legitimatiebewijzen te verwijderen, maar nu komen daar ook andere persoonsgegevens bij.

Door Noortje Figee

Tot voor kort kon men een verwijderverzoek bij Google indienen om bepaalde persoonsgegevens te laten filteren uit zoekresultaten, waarmee identiteitsfraude zou kunnen worden gepleegd. Vanaf nu is het ook mogelijk om informatie te laten verwijderen die zou kunnen leiden tot identificatie. Dat kan een woonadres zijn of een telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook e-mailadressen.

Doxing

De wijziging van het beleid is te verklaren door de opkomst van ‘doxing’. Dit houdt in het opzettelijk openbaren van iemands persoonsgegevens, met het doel deze persoon te intimideren of chanteren. Dit is kwetsend en schadelijk voor personen die dit overkomt, en kan grote schade opleveren.

Voorbeeld van doxing is de enorme media-aandacht voor de ‘kopschoppers van Eindhoven’, naar aanleiding van een mishandeling in 2013. Het OM zette de beelden van de mishandeling op internet, waardoor de namen, adressen en e-mailadressen online werden gezet.

Echter, persoonsgegevens verzamelen én online zetten is niet zomaar toegestaan. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt immers strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Voor het verwerken van persoonsgegevens dient een legitieme grondslag te bestaan, zoals toestemming van de betrokkene. Het ‘namen en shamen’ van verdachten in een strafzaak zal niet eenzelfde legitieme grondslag hebben. Er dient een belangenafweging te worden gemaakt van bijvoorbeeld de nieuwswaarde en of er risico’s zijn op disproportionele nadelige gevolgen voor de betrokkene.

Niet alle informatie verdwijnt

Overigens betekent het verwijderen van de zoekresultaten niet dat de informatie van internet verdwijnt, schrijft Google. Wil je dat bepaalde gegevens van het internet af gaan, dan zul je de desbetreffende site zelf moeten benaderen. Het wordt echter wel een stuk moeilijker om informatie die door Google uit de zoekresultaten is gehaald, nog zelf te achterhalen.