Medische kosten van slachtoffers seksueel geweld worden vergoed

Momenteel vallen medische kosten onder het eigen risico van de zorgverzekering. De ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken het nu mogelijk dat slachtoffers van seksueel geweld een vergoeding krijgen voor deze medische kosten.

Door Bo Geurts

Vanaf 1 september kunnen slachtoffers van seksueel geweld een vergoeding krijgen voor medische kosten. Dit betekent dat zij niet alle medische kosten die onder het eigen risico vallen, zelf hoeven te betalen. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen hulp zoeken bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Met het vergoeden van de kosten moet blijken of dit de drempel wegneemt om hulp te zoeken.

Belang vergoeding

Slachtoffers van seksueel geweld krijgen in een CSG zorg die vaak bestaat uit sporenonderzoek en medische en psychische hulp. De kosten die gemaakt worden voor medische en psychische hulp vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering. Aangezien de eerste zeven dagen heel erg belangrijk zijn voor het psychische herstel van het slachtoffer en op dat moment ook sporen van de dader veilig kunnen worden gesteld, is het volgens de minister van Rechtsbescherming van belang dat gestart wordt met het vergoeden van de medische kosten.  Bovendien kan zo de drempel tot het zoeken van hulp worden verlaagd.

Proef

Het vergoeden van de medische kosten wordt opgestart middels een proef van één jaar. De resultaten van de proef zullen in het najaar van 2021 bekend worden gemaakt.