Wisselende reacties op verhogen maximumstraf doodslag

De maximumstraf van doodslag stijgt van vijftien naar 25 jaar. Na eerdere instemming van de Tweede Kamer is de Eerste Kamer hier nu ook mee akkoord. Aanleiding tot de verhoging is het overlijden van de zestienjarige Humeyra. Met de verhoging wordt het verschil tussen moord en doodslag kleiner. Echter, niet iedereen is enthousiast over deze wijziging.

Doodslag staat in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht: Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Doodslag kent dus verschillende elementen: in een opwelling (ineens); met opzet; iemand van het leven beroven. Hier staat een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar op. Moord kent dezelfde elementen als doodslag maar dan wel met ‘voorbedachte rade’. Voorbedachte rade betekent dat iemand van te voren heeft gepland om iemand om het leven te brengen. Op moord staat een maximale gevangenisstraf van dertig jaren, tenzij de rechter levenslang oplegd.

Verhoging strafmaat

De verhoging van de strafmaat van doodslag is een initiatief van minister Yeşilgöz. Het doel van de verhoging is het ‘strafgat’ kleiner te maken. Een belangrijke aanleiding tot de hogere strafmaat is het overlijden van Humeyra. Eind 2018 werd ze doodgeschoten door Bekir E., nadat hij haar maanden stalkte en bedreigde. In eerste instantie vond de rechtbank moord niet bewezen waardoor de maximale straf voor doodslag werd opgelegd: Bekir E. werd in 2019 veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs. Dit leidde tot woede. Het Openbaar Ministerie ging met succes in hoger beroep tegen het vonnis, met een veroordeling van twintig jaar cel en tbs als gevolg.

De Tweede Kamer heeft het voorstel van minister Yeşilgöz op 10 mei 2022 aangenomen. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 februai 2023 en is op 21 februari 2023 na stemming aangenomen. De volgende partijen stemden tegen: PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD en Fractie-Frentrop.

Bezwaar

De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: NOvA) ziet geen meerwaarde in de strafverhoging. De NOvA heeft een advies opgesteld waarin ze o.a. aangeeft dat als sprake is van samenloop van doodslag met een of meer andere misdrijven, al een (aanmerkelijk) hogere gevangenisstraf kan worden opgelegd dan het huidige strafmaximum van vijftien jaar gevangenisstraf (vgl. artikel 57, tweede lid, en artikel 288).

Daarentegen vindt het Openbaar Ministerie het juist nuttig dat het strafgat verkleind wordt. Een aantal van de partijen die tegen stemden stelden dat deze wijziging niet zal bijdragen aan een veiligere maatschappij. Mevrouw Bikker van de ChristenUnie stelde – mede namens de SP – dat het gat tussen de strafmaxima voor moord en doodslag inderdaad te groot is, maar dat twintig jaar beter is dan 25 jaar. Daarom is er eerst een amendement ingediend voor verlaging naar twintig jaar, maar hier stemde geen meerderheid mee in.