Manfield op de vingers getikt

Schoenenwinkel Manfield verplicht zijn personeel om hun vingerafdruk te gebruiken om in het kassasysteem te komen en de kassa te kunnen bedienen. Een werknemer vond dit te ver gaan. Volgens de Amsterdamse kantonrechter heeft de werknemer gelijk en is dit in strijd met de privacywet Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).

Door Gracièla van Duinkerken

Alle filialen van Manfield werden voorzien van kassa’s met vingerafdruk-loginsystemen dat verplicht moest worden gebruikt om af te kunnen rekenen. Voorheen gebeurde dit met een persoonlijke cijfercode. De zaak werd vervolgens aangespannen door een werknemer die het niet eens was met deze verwerking van bijzondere persoonsgegevens (biometrie) bij de Manfield-keten en vond dit systeem dan ook een inbreuk op haar privacy. Hierbij baseerde zij zich op de AVG die sinds 2016 van kracht is. Op grond van artikel 9 van deze verordening is het gebruik van biometrische gegevens om iemand te identificeren -waar het gebruik van vingerafdrukken onder valt- in principe verboden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Manfield: vingerafdruk is noodzakelijk

Volgens Manfield was dit kassasysteem noodzakelijk vanwege de gevoelige gegevens die in de kassa zitten, te weten financiële gegevens, maar ook gevoelige informatie over personeel en klanten. Deze gegevens dienen beschermd te worden. Manfield heeft al eerder te maken gehad met fraude van werknemers en daardoor acht Manfield een alternatief, zoals het gebruik van een pasje, niet veilig genoeg. Werknemers zouden elkaars pas al dan niet ongevraagd kunnen lenen.

Kantonrechter: vingerafdruk is niet noodzakelijk

De kantonrechter vindt het gebruik van de vingerafdrukken echter “niet absoluut noodzakelijk” om de persoonsgegevens van personeel en klanten te beschermen en is dan ook niet overtuigd van de aangevoerde argumenten van Manfield. Volgens de rechter zijn er ook andere vormen van beveiliging in de schoenenwinkel mogelijk, zoals camera’s in de filialen, alarmpoortjes bij de ingang en kluisjes voor het personeel. Geen van deze maatregelen waren getroffen bij Manfield. Deze vormen van beveiliging zouden volgens de rechter ook kunnen bijdragen aan bescherming van persoonsgegevens. Met deze uitspraak wordt benadrukt dat een werkgever een werknemer alleen om een vingerafdruk mag vragen als dit echt noodzakelijk is en tevens goed onderbouwd kan worden.