Maak websites toegankelijker voor gehandicapten

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft bedrijven indirect opgedragen hun websites toegankelijker te maken voor gehandicapten. Een blinde man startte een juridische procedure, omdat hij geen pizza kon bestellen via internet. Hij beriep zich daarbij op de Americans With Disabilities Act. Het Hooggerechtshof oordeelde dat zo’n beroep mogelijk is.

Door Winand Kuiper

Guillermo Robles had zin in een pizza van de Amerikaanse keten Domino’s Pizza. Robles wilde de pizza via internet bestellen, maar kwam er al snel achter dat de website van Domino’s niet is ingericht voor mensen zonder zicht. Guillermo startte daarop een procedure bij de Amerikaanse rechter. Hij is van mening dat Domino’s gehouden is om op basis van de Americans With Disabilities Act zo toegankelijk mogelijk te zijn, waar de website ook bij hoort.

Americans With Disabilities Act

De Americans With Disabilities Act (ADA) is ooit opgesteld om de toegankelijkheid van restaurants en winkels voor gehandicapten te vergroten. Letterlijk bepaalt de ADA dat mensen met een handicap recht hebben op: “full and equal enjoyment of the goods and services … of any place of public accommodations.” Amerikaanse winkels en restaurants zijn volgens de ADA gehouden om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te garanderen. Volgens Robles deed Domino’s dit niet.

Hooggerechtshof

Domino’s Pizza vindt dat de ADA alleen geldt wanneer men het heeft over de fysieke vestigingen van restaurants of winkels. De ADA zou dus niet zien op de websites van de bedrijven. Het Hooggerechtshof ging hier niet in mee. Alhoewel het Amerikaanse gerechtshof niet de plicht uitsprak voor bedrijven om te zorgen voor een website die toegankelijk is voor mensen met een handicap, weigerde het gerechtshof de argumenten van de vertegenwoordiger van Domino’s Pizza aan te horen. Naar Amerikaanse procesregels wordt hiermee een indirect signaal afgegeven aan lagere rechters om in vergelijkbare zaken bedrijven te verplichten hun websites toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

Nederland

Hoe zit dat dan in Nederland? In Nederland wordt gewerkt aan een wet met hetzelfde doel. Dit betreft een Uitvoeringswet van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waar de Europese Unie partij bij is. Dit verdrag verplicht zijn leden passende maatregelen te nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. Bedrijven moeten op grond van de Uitvoeringswet zorgen voor een algemene toegankelijkheid, maar deze aanpassingen mogen geleidelijk worden doorgevoerd en hoeven niet te worden doorgevoerd wanneer het een onevenredige belasting veroorzaakt voor het bedrijf.