Linken naar illegaal auteursrechtelijk materiaal kan tóch onrechtmatig zijn

De Hoge Raad heeft antwoord gekregen op enkele prejudiciële vragen omtrent de Geenstijl/Sanoma zaak, waaronder over de kwestie linken naar zonder toestemming geopenbaard materiaal onrechtmatig is. Het Europees Hof van Justitie heeft hier antwoord op gegeven in het licht van enerzijds de verstrekkende auteursrechtenbescherming en anderzijds de grondrechten vrijheid van meningsuiting en informatie samen met de werking van het internet.

Door Tim van den Belt

Het hof gaat in op drie hoofdvragen, gesteld door onze Hoge Raad:

  1. Is er sprake van een mededeling aan het publiek wanneer een websitebeheerder verwijst naar een voor het algemene publiek toegankelijke website met onrechtmatig geopenaarde werken?
  2. En is het van belang dat niet eerder het werk rechtmatig is geopenbaard?
  3. Maakt het uit dat de plaatser van de verwijzing wist of behoorde te weten dat het werk onrechtmatig geplaatst is?
  1. Is er sprake van een mededeling indien, in het geval 1.A ontkennend luidt, het werk voor het algemene publiek beschikbaar is, maar slecht vindbaar waardoor de hyperlink de vindbaarheid in hoge mate faciliteert?
  2. En is hier daarbij van belang dat de hyperlinker wist of behoorde te weten dat het niet eenvoudig vindbaar is?
 1. Zijn er andere omstandigheden waar rekening mee gehouden moet worden om te bezien of er sprake is van een mededeling?

Kortom, wanneer is er sprake van een mededeling aan het publiek middels een hyperlink?

Eerder heeft de A-G een advies opgesteld (waarover wij hebben geschreven). Het hof wijkt af van dit advies.

Het hof beantwoordt alle vragen tezamen in twee delen. Voorop stelt het hof dat wanneer de hyperlinker wéét van de onrechtmatigheid van het geplaatste werk, er sprake is van een mededeling aan het publiek. Dit is lichtelijk anders in het geval de hyperlinker een winstoogmerk heeft. In zulke gevallen wordt men geacht op de hoogte te zijn van de onrechtmatigheid. Er dient dan bewezen te worden dat men niet wist en niet kón weten dat het werk onrechtmatig is geopenbaard.

Dus, als je weet dat de inhoud onrechtmatig is, niet linken! En als je commercieel bezig bent, goed onderzoek doen alvorens je linkt!