Letsel door ontploft confettikanon: werkgever aansprakelijk

Een medewerkster van de Action wil een confettikanon opruimen, maar deze gaat af en veroorzaakt ernstig oogletsel bij haar. Had ze voorzichtiger moeten zijn of is  de werkgever aansprakelijk? De rechtbank Amsterdam hakte onlangs de knoop door.

Door Gracièla van Duinkerken

De medewerkster pakte het confettikanon uit het schap, omdat het op een plek lag waar het niet hoorde te liggen. Terwijl zij met het confettikanon in haar handen liep, kwam het tot ontploffing in haar gezicht en liep zij ernstig oogletsel op. De medewerkster spreekt haar werkgever Action aan, maar die erkent geen aansprakelijkheid.

Zorgplicht en feit van algemene bekendheid

De medewerkster stelt dat Action aansprakelijk is voor haar letsel en de schade die zij tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden heeft geleden, omdat Action niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Zo is de medewerkster niet gewaarschuwd voor het gevaar dat gepaard gaat met het werken met confettikannonnen en heeft Action ook geen instructies gegeven om op een veilige manier met dit product te werken.

Daartegenover stelt Action dat zij als werkgever niet de zorgplicht geschonden heeft en geen maatregelen hoeft te nemen tegen of te waarschuwen voor algemene bekende gevaren en/of risico’s die bij de werknemer bekend mogen worden verondersteld. Volgens Action is het namelijk een feit van algemene bekendheid dat gevaar op letsel ontstaat wanneer iemand een confettikanon met beide handen vasthoudt, op het gezicht richt en door met de handen in tegengestelde richting te draaien het ontploffingsmechanisme activeert.

Action meent op de camerabeelden te zien dat de medewerkster aan het confettikanon met haar handen in tegengestelde richting heeft gedraaid. Volgens de medewerkster is het confettikanon spontaan tot ontploffing gekomen.

Rechtbank

De rechtbank heeft de camerabeelden gezien en kan niet concluderen dat hierop te zien is dat de medewerkster een draaiende beweging maakt. Daarnaast geeft de rechtbank aan dat het geen feit van algemene bekendheid is hoe een confettikanon tot ontploffing kan worden gebracht. Action had daarom maatregelen moeten treffen ter voorkoming van een dergelijk ongeval en had moeten waarschuwen voor het gevaar.

Action voert nog aan dat zij duizend artikelen in haar schappen heeft liggen en het ondoenlijk is om haar werknemers hierover te instrueren. Volgens de rechtbank gaat dit argument niet op. Action kiest er immers zelf voor om een divers en steeds wisselend winkelaanbod te hebben. Dat Action het ondoenlijk vindt om over één enkel product tussen de veelheid van artikelen in haar schappen haar werknemers te instrueren, ligt in de risicosfeer van Action en ontslaat haar niet van de verantwoordelijkheid om als werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving waar dergelijke ongevallen zich niet voor kunnen doen.

Al met al krijgt de werkneemster gelijk. Action heeft volgens de rechtbank haar zorgplicht jegens de werkneemster geschonden en is op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor het letsel dat zij heeft opgelopen door de ontploffing van het confettikanon.